"Modebranschen måste ta sitt ansvar för människorna som tillverkar våra kläder"

Foto: SoFa Design Institute
Världen

Fashion Revolution Week äger rum 19–24 april och syftar till att göra modebranschen mer hållbar. Globalportalen har pratat med Fiona Sjöberg och Evelina Danielsson Valladares från Fashion Revolution Sweden om vad Fashion Revolution är, modeindustrins påverkan på miljön och hur vi kan engagera oss under veckan.

Vad är Fashion revolution och hur började det?

Den 24 april 2013 kollapsade textilfabriken Rana Plaza Building i Bangladesh. Olyckan kostade över 1100 textilarbetares liv och tillhör en av de värsta industriolyckorna genom historien. Textilarbetares livsfarliga arbetsförhållanden blev då en världsangelägenhet – en sådan stor katastrof gick inte att blunda för. 

I kölvattnet av tragedin uppkom en ökad förståelse kring modebranschens humanitära missförhållanden, som ett resultat av pressade priser och en splittrad produktionskedja. ⁠Kollapsen av Rana Plaza blev också startskottet för Fashion Revolution. Med en övertygelse om att ökad transparens i produktionsleden skulle accelerera positiv förändring och mer ansvarsfulla produktioner började Fashion Revolution kampanja med parollen “Who made my clothes?” – vem tillverkar mina kläder? Frågan sänder ett tydligt budskap till industrin; transparens är viktigt för konsumenter. För att bristen på transparens kostar liv. Vår globala kampanj, Fashion Revolution Week, infaller varje år på Rana Plaza-olyckans årsdag.

Vi älskar mode. Men vi vill inte att våra kläder ska exploatera människor eller förstöra vår planet. Därför kräver vi radikala, revolutionära förändringar. ⁠

Foto: Fairtrade foundation-Purecotz


Idag har Fashion Revolution vuxit till en global rörelse med team i nästan 100 länder runt om i världen och verkar för revolutionära förändringar genom hela industrin. Vi frågar också #WhatsInMyClothes och #VadFinnsIMinaKläder, eftersom vi efterfrågar en klädproduktion som värnar om vår planets naturliga resurser. Under 2020 deltog nästan 200 000 personer i vårt upprop globalt, 12 500 personer kontaktade personligen modeföretag för att begära förändring och 159 beslutsfattare involverades i kampanjen. Vi älskar mode. Men vi vill inte att våra kläder ska exploatera människor eller förstöra vår planet. Därför kräver vi radikala, revolutionära förändringar.
 

 Varför är fokus just på modebranschen?

Kläder är något som påverkar oss alla. Vi alla har en relation till kläder – oavsett om man är modeintresserad eller inte. Människan har använt kläder nästan lika länge som vi har existerat, men sättet som vi använder och konsumerar kläder har radikalt förändrats på bara några år. Under de senaste 30 åren har volymen kläder som produceras och konsumeras drastiskt ökat, samtidigt som priserna på kläder pressas.

Modebranschen har tyvärr en djup historia av exploaterande med rötter i kolonialism, där bomullsodlingens koppling till slaveriet är ett tydligt exempel

Som ett resultat av detta har vi sett hur arbetskraft i låginkomstländer exploateras, textilarbetare pressas på bekostnad av deras mänskliga rättigheter, hur kemikalier som används i framställningen av kläder skadar både arbetare, miljön och den biologiska mångfalden, hur mikroplaster från polyester – som idag är vårt vanligaste material i kläder – förorenar haven, och hur avskogning ökar för att producera viskos och läder. Detta är bara ett fåtal nämnare av problematiken. Modebranschen har tyvärr en djup historia av exploaterande med rötter i kolonialism, där bomullsodlingens koppling till slaveriet är ett tydligt exempel. Detta är ett mönster som fortfarande återfinns i dagens klädproduktioner och sker på bekostnad av både människor och vårt klimat.

Modebranschen står inför stora globala utmaningar för att säkra en rättvis och hållbar klädproduktion. Kränkningar av mänskliga rättigheter och exploatering av naturen och dess resurser fortsätter vara stora problem. Miljontals textilarbetare lever i fattigdom och jobbar under osäkra arbetsförhållanden. Jordar, vattendrag och luft fortsätter att utarmas och förorenas för att framställa våra kläder. Allt detta eldas på av att vi fortsätter att konsumera oerhörda mängder kläder. Modebranschens humanitära och ekologiska påverkan djupt rotade i modesystemet och kräver därför revolutionerande förändringar.

Förändring behövs nu och därför sätter vi press på industrin – för att främja transparens inom det globaliserade landskap som modebranschen verkar i. Frågorna kräver att modebranschen tar sitt ansvar för människorna som tillverkar våra kläder och för de naturliga resurser som de nyttjar.

Hur hänger Fashion Revolution ihop med Agenda 2030?

Modeindustrin är idag en mångmiljardindustri och anses vara en av våra mest globaliserade branscher. Friare rörlighet av kapital, arbetskraft och resurser har påverkat spelplanen för modeindustrin på många sätt. Hela industrin sammanlänkar länder, multinationella företag, producenter, köpare, säljare och konsumenter runt hela världen. Plaggen tillverkas vanligen i en ände av världen och konsumeras i en annan. Exploatering är ofta något som frodas bakom stängda dörrar och definitivt något som hämmar Agenda 2030. När vi börjar fundera kring den omfattande process våra kläder går igenom för att tillverkas förstår vi hur det kan kopplas till i princip alla delmål av Agenda 2030.

Under de senaste 30 åren har volymen kläder som produceras och konsumeras drastiskt ökat, samtidigt som priserna på kläder pressas

För att ta ett exempel, delmål 1 av Agenda 2030 handlar om att utrota fattigdom. Textilarbetare är idag systematiskt underbetalda. Och de flesta textilarbetare återfinns i länder i globala syd vars ekonomiska utveckling hämmas på grund av komplexa, systematiska geopolitiska anledningar, som till exempel koloniala arv. Minimilönen i dessa länder är ofta inte tillräckligt mycket för en arbetare att överleva på. Detta vidmakthåller textilarbetare i fattigdom. Hur hårt eller mycket en person än må jobba så kan man med så pass lite lön inte jobba sig ur fattigdomen.

Kort och gott: modeindustrin är storskalig och omfattar miljoner människor, på så vis är det en bransch som har stor potential att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030!
 

Foto: Fashion Revolution

Hur kan vi som individer bidra till en mer hållbar modebransch och hur kan man delta i Fashion Revolution Week?

Det finns flera sätt att agera för en mer hållbar modebransch! Här kommer några exempel:

  • Se till att du  värnar om kläderna som du äger, fixar det som går sönder, byter kläder med vänner och konsumerar med eftertanke.

  • Använd dig av dina sociala medier för att delta i våra upprop: #WhoMadeMyClothes och #VemTillverkararMinaKläder #WhatsInMyClothes och #VadFinnsIMinaKläder #WhoMadeMyFabric och #VemTillverkarMittTyg.

  • Maila ett modeföretag och ställa samma frågor som ett sätt att utkräva ansvar.

  • Informera en vän om vad Fashion Revolution som organisation gör och även uppmana fler till att delta i Fashion Revolution week.

  • Dela information från oss i dina sociala medier så vi kan nu ut till fler! På vår instagram @fash_rev_sweden guidar vi dig mer detaljerat.

  • Du kan också stå upp för en mer hållbar modebransch genom att engagera dig i Fashion Revolution Sweden! Läs mer på vår hemsida.

Taggar

Global ekonomi Klimat & miljö Agenda 2030
Annons