nyhet av Färnebo folkhögskola

Lokal ekonomisk utveckling för hållbar stadsdel

– Jag hoppas på förändring, att Hammarkullens invånare med alla otroliga möjligheter kan samverka för att utveckla den lokala ekonomin, säger Kenan Kurtovic.

Angeredsförorten Hammarkullen är en av de stadsdelar som påbörjat utvecklingen till ett mer hållbart samhälle: både för människorna som bor här, för ekonomin och för miljön.

De är en liten arbetsgrupp som försöker vända på perspektivet och se brister och lokala problem som öppningar för olika utvecklingsprojekt inom ramen för regionalfondsprojektet Stadslandet i Göteborgs stad. Så tänker de sig att Hammarkullen kan ställa om till hållbar utveckling där alla invånare inkluderas och tillsammans utvecklar den lokala ekonomin, skapar nya företag, kooperativ och jobb. Internationella studier visar att just denna typ av stadsdel är en unik brygga mellan stad och landsbygd och mellan staden och internationella kontaktnät i hela världen för ekonomisk utveckling med hållbarhet som motor.

Kenan Kurtovic.

En av de aktiva i arbetsgruppen är utredaren Kenan Kurtovic. Det han arbetar med kallas LEA, eller lokalekonomisk analys. Det handlar om att kartlägga outnyttjade resurser och kompetens. Med insamling av data och statistik, enkäter riktade till invånarna, beslutsfattare, föreningar och andra viktiga aktörer, byggs en mer komplett bild fram av ortens möjligheter: socialt, hållbart och ekonomiskt.

Det är första gången en lokalekonomisk analys genomförs i ett storstadsområde. Tidigare har metoden använts på mindre orter och samhällen på landsbygden.

Utredningen visar vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre och vilka lokala aktörer som är viktiga.

Finns det till exempel naturresurser som kan tas tillvara? Betalar orten för tjänster och produkter som egentligen skulle kunna framställas lokalt, i eller i närheten av orten? Och hur ser det ekonomiska ”läckaget” ut från den lokala ekonomin?

– En viktig del i arbetet är att titta på hur människors alla kompetenser kan komma till användning och inkluderas för att få samhället att växa i positiv riktning, säger Kenan Kurtovic.

Områden som Hammarkullen beskrivs ofta som ‘stadens baksidor’ eller som ‘problemområden’ och media lägger ofta fokus på att rapportera om höga sjukskrivningstal, stor arbetslöshet, våld och trångboddhet.

Genom projektet för en hållbar lokalekonomi kan Hammarkullen och liknande stadsdelar bli förebilder och visa vägen till hållbara städer. Istället för att människor ska känna utanförskap blir de delaktiga i samhällets positiva utveckling.

– Jag hoppas att det här kommer bli en ögonöppnare för de aktörer som är de som kan göra något åt läget här i Hammarkullen, säger Kenan Kurtovic.

Han visionerar om ett Hammarkullen som just en motor för ny lokal ekonomisk utveckling med innovationer för hållbarhet som drivkraft i samarbete mellan stad och landsbygd, mellan staden och internationella kontaktnät. Detta i en stadsdel där mer än hundra språk talas. Genom en frilanspool där människor med olika yrken möts, utbyter idéer och kompletterar varandras kompetenser kan outnyttjad kunskap tas tillvara och där en ny lokal internationell handel kan utvecklas. Nya butikslokaler och lokala kök ger småföretagare nya möjligheter.

Det är ännu en lång väg till ett sådant hållbart samhället som Kenan Kurtovic beskriver, men det är fullt möjligt. Just nu återstår mer statistik- och analysarbete och i början av juni träffas viktiga aktörer från Hammarkullen för att diskutera nästa steg.

Vill du ställa om till ett hållbart liv och samhälle?

Läs ‘Omställningspiloterna – en praktisk kurs om hållbar utveckling’

eller distanskursen ‘Arbeta med lokalekonomisk analys’

Taggar

Klimat & miljö
Annons