nyhet av ForumCiv

Kvinnor slår politiska rekord i Kenya

Kirimi Eunice Karegi tillträde nyligen som folkvald representant för sin region Kiagu.

Trots hot och trakasserier slår Kenya nya rekord med antalet kvinnor inröstade i parlamentet. Ett steg i rätt riktning i kampen för en mer jämlik representation.

Trots rekordet uppnår Kenya fortfarande inte sina egna blygsamma ambitioner om att parlamentet ska bestå av minst en tredjedel kvinnliga representanter. Därmed är det nuvarande parlamentet också ett konsekvenslöst brott mot landets egna konstitutionella regler om kvinnlig representation.

För att stärka kvinnors politiska deltagande i Kenya samarbetar Forum Syd med flera olika kvinnorättsorganisationer. Vittnesmålen är många om den utbredda diskriminering och hur motståndet från samhället gör att kvinnor exkluderas från det politiska rummet. Könsrelaterat våld är vanligt förekommande och kvinnor utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld för att skrämmas och brytas ner under sina valkampanjer.

Kirimi Eunice Karegi, nyvald i regionen Meru, upplevde sin egen valkampanj som den svåraste tiden i sitt liv.

- Jag blev bland annat stämplad som prostituerad och anklagad för att ha spridit HIV till en gift man. Jag var rädd att förlora min familj och var på gränsen att ge upp min kandidatur.

Eunice var en av 23 deltagare i ett program av Centre for Rights Education and Awareness (CREAW) med syfte att stärka kvinnors politiska deltagande och ledarskap. CREAW, som stöds av Forum Syd, gav Eunice råd och moraliskt stöd för att klara av när påtryckningarna och trakasserierna var som värst.

- Många kvinnor ser inte sig själva som potentiella ledare. Det är ovanligt för kvinnor att tala offentligt, att fånga en publik och utstråla självkänsla. Men i slutet av träningarna med CREAW talade jag själv på möten och förde min egna politiska agenda.

Genom projektet fick Eunice och de andra kandidaterna utrymme i media för att nå ut till potentiella väljare; föra en sällsynt röst i ett medieklimat som oftast porträtterar kvinnor med sensationella rubriker från deras privatliv. Forum Syds stöd har därför också riktat sig till media producerande organisationen Wajir Community Radio för att stärka kvinnors röst i den politiska diskussionen.

- Kvinnliga ledare borde använda sina positioner för att kämpa för kvinnors rättigheter och stötta andra kvinnor som har politiska ambitioner. Gör de inte det kommer kvinnligt deltagande fortsätta vara lågt.

Säger Eunice fast besluten att utmana de strukturer som motarbetat henne. Utöver sin roll som folkvald kommer hon också att agera mentor och förebild för att stötta andra kvinnor att bli folkvalda.

Taggar

Jämställdhet
Annons