av Latinamerikagrupperna

Liv utan gift

Gifter i jordbruket skada allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måpste ta vårt ansvar och förändra detta - som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!

Kampanj

Latinamerikagrupperna står upp för människors rätt till mat och mark och arbetar för en småskalig, lokal och giftfri matproduktion. Tillsammans med folkrörelser i Latinamerika uppmärksammar vi hur makten över det globala systemet för produktion och konsumtion av mat är orättvist fördelad. Det gör vi dels genom ekonomiska bidrag som gör folkrörelsernas verksamhet möjlig, och dels genom att se till att deras röster hörs i Latinamerika, i EU och i Sverige.

Du kan göra en insats – agera:

Bakgrund

Över hela den latinamerikanska kontinenten produceras livsmedel, som senare säljs i bland annat Sverige, med bekämpningsmedel som allvarligt skadar människor och miljö. Småbrukare, lantarbetare och urfolk som bor i närheten av besprutade fält ser familjemedlemmar bli sjuka och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten. I förlängningen blir det allt svårare för dem att själva odla utan kemiska bekämpningsmedel.

Befolkningen på landsbygden i Latinamerika saknar inflytande över beslut som påverkar deras rättigheter. Stora transnationella jordbruksföretag arbetar aktivt med lobbyverksamhet och har ofta ett nära samarbete med ländernas regeringar. Den storskaliga jordbruksmodellen, som dessa företag representerar, tränger undan människor för att ge plats åt kemikaliekrävande monokulturer.

För att förändra situationen krävs att människor på den latinamerikanska landsbygden får möjlighet att påverka beslut som rör dem själva. De folkrörelser som arbetar för detta behöver långsiktigt stöd och hjälp att göra sina röster hörda. Sverige, tillsammans med andra länder i det globala nord, har även ett ansvar som medborgare, konsumenter, importörer och investerare att ta ställning för en hållbar miljö och människors rätt till ett liv utan gifter. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med kampanjen Liv utan gift.

Våra krav

Enligt EU:s regler får mat som besprutats med bekämpningsmedel som är olagliga inom EU, ändå importeras utifrån så länge halterna av kemikalieresterna i maten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden. Därför kräver vi:

  • Att Sverige och svenska aktörer tar sitt ansvar för att stoppa importen av produkterlivsmedel som besprutats med jordbrukskemikalierbekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU.

Världens mest sålda bekämpningsmedel glyfosat har allvarliga effekter på människors hälsa och miljön, men är idag lagligt i Sverige, EU och Latinamerika. Därför kräver vi:

  • Att försiktighetsprincipen ska gälla vid användande av bekämpningsmedel och att glyfosat därför bör förbjudas i Sverige, EU och globalt.

De svenska allmänna pensionsfonderna investerar idag delar av våra gemensamma pensionspengar i företag som producerar giftiga bekämpningsmedel. Därför kräver vi:

  • Att Sveriges allmänna pensionsfonder slutar att investera i företag som producerar och säljer de miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedlen glyfosat och parakvat.

Läs på och lär dig mer om ämnet här!

Annons