Kampanj av Amnesty International

Gå med i Amnesty Alert!

Amnesty Alert är SMS-nätverk, och ett sätt för dig att enkelt och snabbt kunna agera på akuta händelser i världen. Genom att du går med i nätverket får du SMS om akuta händelser (det kan handla om personer som t.ex. riskerar att utsättas för tortyr, som utsätts för diskriminerande lag eller som riskerar att avrättas), tillsammans med frågan om du vill ställa dig bakom Amnestys ställningstagande. Genom att svara JA på SMS:et skriver du under.

Vad är Amnesty Alert?

Ett SMS-nätverk för akuta situationer där vi behöver agera fort.

Hur går det till?

Det är superenkelt och funkar så här:

  1. Du får ett SMS när det händer något akut. 
  2. Du skriver under genom att svara JA. 
  3. Någon blir frigiven, en diskriminerande lag ändras eller en förtryckare ställs till svars. 

Men funkar det verkligen?

Ja! Här är några exempel på vad vi har lyckats med tillsammans!

1. Omröstning om abortlagstiftning uppskjuten

På en vecka samlade vi med er hjälp ihop drygt 20 000 underskrifter som skickades till Guatemalas kongress med en vädjan om att stoppa lagförslaget. Den 18 september fick vi besked om att den globala uppslutningen i protest mot lagförslaget gjort skillnad. Lagförslaget kom inte upp till omröstning och har skjutits på framtiden. Amnesty fortsätter att ständigt bevaka situationen.

2. Stopp på separation av familjer ❤️

I juni 2018 kom den hemska nyheten om att barn slets ifrån sina föräldrar och sattes i läger vid gränsen till USA. Amnesty krävde genast att denna policy skulle stoppas, och bara i Sverige samlade vi in över 108 000 underskrifter på bara några dagar. De globala påtryckningarna gjorde att president Trump snabbt skrev under en presidentorder som innebar ett stopp för att barn och föräldrar separerades.

Jag vill hjälpa till, vad kan jag göra?

Gå med i nätverket! Tryck på den gula knappen här!

Läs mer om Amnesty Alert och gå med i SMS-nätverket

Annons