av Act Svenska kyrkan

”Jag kan försvara mig själv”

Subhashree Patra, 14 år. Foto: Josefin Casteryd.
Världen

Långa och många samtal får Subhashree och hennes vänner i Bhubansewars slum i Indien att ifrågasätta mannens privilegier och omvärdera synen på sig själva. I spåren stärks självkänslan och tron på framtiden.

Jag sitter och pratar med Subhashree Patra och hennes vänner i ett enkelt murat hus i slummen i staden Bhubansewar, i nordöstra Indien. Luften står stilla och den höga luftfuktigheten får svetten att rinna ner för våra ryggar.

Här möts flickor en gång i månaden för att prata om rättigheter, hälsa och lokala miljöfrågor. I det slutna, trygga rummet kan allting sägas. De pratar om mens och hur man ska sköta sin hygien. De pratar om självförsvar och självaktning. De pratar om drömmar för framtiden.

Utsätts dagligen för sexuella trakasserier

Jag har just fått detaljerade beskrivningar av kvinnors och flickors utsatthet i området. Hur de dagligen utsätts för sexuella trakasserier och våld. Barnäktenskap, hemgifter, abort av flickfoster, sexuellt och psykiskt våld och att flickor och kvinnor nekas utbildning är hemska brott mot mänskliga rättigheter.

Mötesplatsen mitt i slummen har blivit ett lufthål för unga kvinnor som Subhashree Patra. Jonna Stockman besökte arbetet i oktober i år. Foto: Josefin Casteryd.

Jag har själv en dotter hemma som är i samma ålder som Subhashree. Våra samtal handlar om helt andra saker. Visst är flickor och kvinnor utsatta för sexuella trakasserier i Sverige men de riskerar inte att bli bortgifta eller tvingas sluta skolan och ta arbete med hushållsnära tjänster vid 14 års ålder.

Ungdomsgruppen som Subhashree deltar i är en del av den verksamhet Svenska kyrkans internationella arbete ger stöd till i området. Projektet arbetar med inkomstgenerande insatser, ger kvinnor stöd att organisera sig, utbildar män om kvinnors rättigheter, och har ungdomsgrupper för pojkar och fickor.

Pojkar får syn på sina privilegier

Pojkarna som växer upp med att det är en självklarhet att de har fler fördelar och mer utrymme får lära sig att mänskliga rättigheter gäller varje människa. Man pratar mycket om hur man behandlar flickor och att sexuella övergrepp och missbruk inte är accepterat.

Subhashree går nu i klass 8 och vill fortsätta utbilda sig. Hon har sett så många människor fara illa och må dåligt, även dö i sitt område. Hennes upplevelser har fått henne att vill utbilda sig till läkare för att kunna hjälpa andra människor.

"Träffarna har stärkt min självkänsla och gett mig självförtroende."

När jag frågar henne om vad som är det viktigaste hon lärt sig på ungdomsgruppens möten säger hon:

– Det är hur man ska försvara sig själv mot sexuella trakasserier. Träffarna har stärkt min självkänsla och gett mig självförtroende.

Själv tycker jag att hon lyser.

Jonna Stockman, Svenska kyrkans internationella arbete.

Taggar

Jämställdhet