av Act Svenska kyrkan

Menskoppen banar väg för kvinnors rättigheter

Foto: Anna-Maria Sandström/Ikon.
Världen

Menskoppen. Den fångar effektivt upp blodet vid menstruation. Men i bland annat Tanzania har den också blivit ett strategiskt grepp för att lyfta viktiga frågor som tonårsgraviditeter och flickors rätt till utbildning. Det berättar Svenska kyrkans utsända Josephine Sundqvist.

På Cup Summit i Nairobi, Kenya, samlas aktörer från hela östra Afrika som alla arbetar med menskoppen som ett medel för att stärka kvinnors rätt till sin egen kropp. Svenska kyrkans internationella arbete bedriver flera projekt och ett brett påverkansarbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och lokala partners från Tanzania närvarar vid konferensen i Nairobi.

Flickor tvingas avstå skolundervisning

– Konferensen är mycket större än menskoppen som produkt. Även om det blir en del fokus på tillgänglighet och hur den fungerar rent praktiskt. Menskoppen har verkligen blivit en väg för oss som arbetar för kvinnors rättigheter och hälsa att nå ut med sexualundervisning och prata om saker som graviditet, abort och rätten till den egna kroppen, berättar Josephine Sundqvist, som är Svenska kyrkans regionala representant i östra Afrika.

Tanzania är ett av de länder i världen som har allra flest tonårsgraviditeter. En konsekvens av det är att många flickor aldrig fullföljer skolan. Dessutom tvingas många flickor avstå från undervisning i samband med menstruation. En del har helt enkelt inte råd med mensskydd och tillgången är dessutom dålig i just Tanzania.

Läs mer om hur Svenska kyrkan jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Menskoppen ingång till samtal om rättigheter

– Bristen på trygga toaletter gör att det är omöjligt för flickor att byta mensskydd på ett säkert och värdigt sätt. Eftersom mens förknippat med skam väljer många att helt enkelt stanna hemma och missar en stor del av skolgången, berättar Josephine Sundqvist.

En fördel med menskoppen är att den kan sitta i under en hel skoldag. Men Josephine Sundqvist betonar att den ska ses som ett komplement till andra insatser för flickors och kvinnors rätt.

"Framför allt handlar det om att arbeta för attitydförändringar i samhället."

– Vi jobbar parallellt exempelvis med hur man kan tillverka hållbara bindor själv och med att lyfta andra frågor som rör sexualitet och kroppen. Framför allt handlar det om att arbeta för attitydförändringar i samhället. Då är menskoppen väldigt pedagogisk som en ingång för fortsatta samtal.

– Dessutom är den intressant ur hållbarhetssynpunkt, eftersom den inte alls ger samma mängd sopor.

Religiösa ledare spelar viktig roll

Just i Tanzania arbetar Svenska kyrkans internationella arbete med lokala partners inom ett sexualundervisningsprojekt med fokus på att vara ute i skolor och möta unga pojkar och flickor. En annan satsning är ett program vid flera sjukhus som möjliggör för unga att testa sig för exempelvis hiv och klamydia. Svenska kyrkan arbetar även aktivt mot kvinnlig könsstympning och med att belysa de religiösa ledarnas ansvar för att nå förändring.

– Det går inte alltid att se på religiösa ledare som ”underdogs”. I exempelvis Tanzania har de faktiskt till viss del mer makt och inflytande över människor vardag än vad politikerna har. Då krävs också att de tar sitt ansvar och hålls ansvariga i viktiga frågor som att stärka kvinnors rättigheter, säger Josephine Sundqvist.

Anna Martinengo
Svenska kyrkans internationella arbete

Taggar

Hälsa Jämställdhet
Annons