Plugga av Svenska FN-förbundet

Hållbar utveckling i praktiken

Mål 5 bland de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Här deltar jag i en paneldebatt tillsammans med Namibias Ambassadör om hur könsrelaterat våld skiljer sig länder emellan. Foto: Kudakwashe Chinjekure.

Mitt intresse för utvecklingsfrågor började med en resa till Zambia i gymnasiet. Sedan dess har jag längtat tillbaka till Afrika och nu, nästan fem år senare, har jag äntligen fått möjlighet att arbeta med utveckling i Zimbabwe.

I det här inlägget delar jag med mig av mina erfarenheter av utvecklingsarbete från min praktik på United Nations Association of Zimbabwe.

Mitt intresse för utvecklingsfrågor väcktes för fem år sedan. Sista året på gymnasiet tilldelades jag och sex andra studenter ett stipendium från Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte, vilket möjliggjorde en fältresa till Zambia i samband med att vi skrev våra projektarbeten. Sedan dess har jag läst kurser på universitetet om ekonomisk utveckling och engagerat mig inom frågor som rör hållbar utveckling genom exempelvis Svenska FN-förbundet.

Sedan början av 2016 arbetar FN med 17 nya globala mål som kommer gälla fram till år 2030. De här målen kallas de globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030.

Vad som intresserar mig med utveckling är hur många frågor som fortfarande är obesvarade. Det är uppenbart att vissa länder är mer utvecklade än andra och att många länder har lyckats ta sig ur fattigdom. Trots det finns än idag inga entydiga teorier som kan förklara varför vissa länder är rikare än andra eller vilka strategier som leder till utveckling.

Utveckling är en av FN:s tre huvudfrågor, tillsammans med mänskliga rättigheter och fred och säkerhet. Millenniemålen togs fram av FN för att kunna följa upp i vilken riktning utvecklingen går, och de senaste 15 åren har FN:s utvecklingsarbete kretsat kring just Millenniemålen. Mot bakgrund av dessa mål har utvecklingen i världen generellt varit positiv: idag lever färre människor i fattigdom, färre människor går hungriga och fler barn går i skolan. Idag vet vi också mycket mer om världen vi lever i, jämfört med när Millenniemålen började gälla år 2000. Världen har gjort stora framsteg när det kommer till ekonomisk och social utveckling. Miljömässigt, däremot, har utvecklingen gått i helt fel riktning.

Sedan början av 2016 arbetar FN med 17 nya globala mål som kommer gälla fram till år 2030. De här målen kallas de globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Fem av målen berör miljö, klimat, och hållbar användning av jordens resurser.

Från Millenniemålen till Agenda 2030

United Nations Association (UNA) of Zimbabwe arbetar med att främja FN:s arbete i Zimbabwe. Implementeringen av Agenda 2030 är en av de största frågorna just nu och ett av projekten som United Nations Association of Zimbabwe driver kallas “MDGs to SDGs”, vilket fokuserar på övergången från Millenniemålen till Agenda 2030. En stor utmaning för FN och världen är att få arbetet med Agenda 2030 att ta vid så fort som möjligt. UNA Zimbabwe samarbetar med universitet, statliga institutioner och civilsamhällesorganisationer för att påskynda implementeringen.

Under min praktik har jag arbetat mycket med projektet MDGs to SDGs. Jag har hållit föreläsningar på universitet och gymnasieskolor om utvecklingsfrågor, deltagit på möten och workshops om utvecklingsfrågor som anordnats av regeringen, och varit med och arrangerat event och kampanjer.

“The SDG Generation”

Agenda 2030 gäller alltså från och med 2015 och 15 år framöver. När jag håller föreläsningar på universiteten i Zimbabwe brukar jag fråga studenterna hur gamla de kommer vara om 15 år – de flesta svarar 35-40 år. Det är unga människor idag som de kommande 15 åren kommer sitta på de beslutsfattande positionerna i samhället och leda stora företag. De kommer spela en avgörande roll för arbetet med de globala målen och har därför kommit att kallas “the SDG Generation”.

Universiteten spelar en särskilt viktig roll för implementeringen av de globala målen. Genom forskning och utveckling får vi ökade kunskaper och ny teknik. Universiteten är dessutom det forum där framtidens ledare och beslutsfattare utbildas. United Nations Association of Zimbabwe fokuserar mycket av sitt arbete på “the SDG Generation” och har ett starkt nätverk där universitet och gymnasieskolor över hela Zimbabwe ingår. Genom debattävlingar, kampanjer och föreläsningar får studenter lära sig mer om Agenda 2030 och hur de kan bidra till hållbar utveckling.

Tove Forsbacka Karlsson
Internationell praktikant i Zimbabwe

Taggar

Mänskliga rättigheter Klimat & miljö Jämställdhet Hälsa Försörjning