Guide: 3 vägar till FN-jobbet

Jobba på FN: Här är 3 tips! Foto: Daryan Shamkhali, Unsplash
Jobba

Drömmer du om att jobba på FN? Konkurrensen är hård, men för dig som är student eller i början av ditt arbetsliv finns flera möjligheter att få in en fot i systemet!

  • Gör praktik!

Att praktisera på FN är ett bra sätt att skaffa arbetserfarenhet och att knyta kontakter! Det finns både betalda och obetalda praktiktjänster på FN:s organ och program runtom i världen.

Tyvärr finns ingen samlingsplats för alla FN:s praktikplatser, så var beredd på att lägga ner tid på att leta efter annonser på de olika hemsidorna i FN-systemet.

  • Bli UN Volunteer!

Är du mellan 18 och 28 år kan du söka till FN:s ungdomsvolontärprogram. Genom programmet får du möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor och humanitära insatser på något av FN:s organ. Kontrakten brukar vara på ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Den som blir antagen får ett ekonomiskt stöd som täcker ens resor och levnadskostnader.

UN Youth Volunteers för svenska medborgare finansieras av Sida och när det finns lediga tjänster att söka hittar du dem på Sidas hemsida. Det finns även andra finansiärer än Sida, men då är äldersgränsen 26 år.

Är du över 25 år med flera års arbetserfarenhet kan du också registrera dig i UN Volunteers Global Talent Pool för att matchas mot fler uppdrag. Där finns ingen övre åldersgräns.

  • Sök en JPO-tjänst!

Junior Professional Officer (JPO) är programmet som ger unga personer möjlighet att skaffa sig erfarenhet av multilateralt utvecklingssamarbete. Tjänsterna är främst placerade inom FN och Världsbanken, men även andra internationella organisationer.

För att söka en JPO-tjänst får du vara max 32 år vid ansökningstillfället. Du behöver också ha en magister- eller masterexamen och två till fyra års betald, relevant arbetserfarenhet.

Nya JPO-tjänster annonseras två gånger per år och finns att söka på Sidas hemsida.
 

Läs också: 10 tips till dig som drömmer om att jobba utomlands

Taggar

Bistånd & utveckling