av Studiefrämjandet

Gör en insats för klimat och hållbarhet

Världen

Vill du leva mera hållbart? Vill du få hjälp att skapa förändringar där du bor? Hos Studiefrämjandet kan du hitta konkreta vägar till kunskap som leder till förändring.

Ett sätt att att arbeta med klimathotet och de övriga miljöfrågorna är att arbeta med kunskapsspridning. Visa på att en annan värld är möjlig och att det kanske inte behövs så stora uppoffringar som somliga grupper påstår.

Studiefrämjandet samarbetar med några av landets stora miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner. Vi samarbetar också tätt med Ekocentrum i Göteborg och Malmö och kan erbjuda ett stort kontaktnät och bra föreläsare.

Starta förening
Är du aktiv i en förening som driver frågor kring miljö och hållbarhet? Eller vill du starta en grupp/förening? Då kan vi hjälpa er med utbildning i föreningskunskap, processledning och ledarskap. Vi kan också erbjuda möteslokaler, hjälp med marknadsföring och ställa våra nätverk till förfogande.

Läs mer hur din förening kan utvecklas

Starta Café Planet
Vill du diskutera hållbar utveckling? Det kan du göra på Café Planet som finns på flera håll i landet. Om det inte finns där du bor ännu, så kan du höra av dig till Studiefrämjandet och starta ett!

Läs mer om Café Planet

Starta en Framtidsvecka
Studiefrämjandet är en av initiativtagarna till Framtidsveckan där regionala aktörer går samman och synliggör sina lokala omställningsinitiativ och möjligheter.

Läs mer om Framtidsveckan

Taggar

Klimat & miljö Kurser & utbildningar