volontär

FUF Uppsala söker frivilliga

Övriga Sverige

Föreningen för Utvecklingsfrågor

FUF Uppsalas syfte är att hjälpa till att lyfta den globala utvecklingsdebatten och även agera länk mellan studentliv och arbetsliv för studenter som är intresserade av att jobba med utvecklingsfrågor. Deras intention är att hålla i olika seminarier varje termin där de bjuder in spännande och kunniga gäster för att samtala med studenter. De erbjuder inte bara en chans att lära sig mer om aktuella utvecklingsfrågor och samtidigt knyta kontakter med såväl yrkeserfarna experter som andra drivna studenter; de ämnar dessutom att skapa en härlig gemenskap genom andra event såsom filmvisningar och pubcrawls.

Läs mer och ansök

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons