nyhet av Afrikagrupperna

Från hemsjukvårdare till undersköterska

Zifikile Majali. Foto: Afrikagrupperna.

På torsdag, 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Under veckan kommer vi visa hur vi jobbar med, och för, kvinnor på olika sätt. Det här inlägget handlar om vår partner Wellness Foundations arbete med och för hemsjukvårdare och deras rättigheter.

Trots att primärvårdsystemet vilar på en grund av hemsjukvårdsarbete så ses inte hemsjukvård som kvalificerat arbete i Sydafrika. Facken har dock tagit strid för hemsjukvårdare på vissa håll och försökt få sjukhus att värdera deras erfarenheter och anställa dem i första hand när tjänster blir lediga. Provinsiella nätverk av hemsjukvårdare i olika byar och samhällen har växt fram och sida vid sida med dessa har Wellness Foundation startat sitt arbete med bland annat psykosocialt stöd till hemsjukvårdare.

Nätverken och Wellness Foundation insåg att det behövdes en nationell struktur för detta. Varje provins har därefter utvecklat sin egen struktur och sedan 2014 finns ett nationellt nätverk, South African Care Workers’ Forum med hemsjukvårdare från Norra Kap, Västra Kap, Östra Kap, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu Natal och Fristatsprovinserna. 2014 hade nätverket cirka 7000 medlemmar som tillsammans kämpar för att deras arbete ska bli en del av den offentliga sektorn och ses som ett kvalificerat arbete med en lön som går att leva på.

Så jobbar en hemsjukvårdare

När en hemsjukvårdare kommer till en ny patient gör hen en utvärdering. Hen tar reda på om det finns barn i hushållet, om de är vaccinerade, hen ser över miljön och om familjen behöver mer assistans. Sen tar hemsjukvårdaren hand om patienten, tvättar, lägger om sår och ser till att patienten följer sin behandling. Hemsjukvårdare jobbar förebyggande, ger råd och undervisar om hur en kan undvika att till exempel förorena vatten som kan orsaka att sjukdomar sprids.

Hemsjukvården är, precis som de flesta vårdyrken, kvinnodominerat.

Hemsjukvården är, precis som de flesta vårdyrken, kvinnodominerat. Eftersom hemsjukvård inte ses som kvalificerat arbete och hemsjukvårdare anställs på ideell basis har de inte rätt till pension, sjukpenning, föräldrapenning eller semester. De får en liten ersättning, ofta runt 1500 rand vilket ligger långt under minimilönen.

Zifikile Majali – hemsjukvårdare i Sydafrika

Östra Kapprovinsen har ett oerhört vackert växlande landskap med en lång bergig kustremsa och mot Fristatsprovinsen i norr sträcker vida slätter ut sig. Byar byter av varandra längs de slingriga vägarna, men det är långt mellan hälsocentralerna. Hur får befolkningen tillgång till hälsovård?

– De får tillgång till hälsovård genom hemsjukvårdarna. Utan hemsjukvård finns ingen primärvård. Vi är ryggraden i hälsosystemet, säger Zifikile Majali.

Det kan vara svårt att tro på sig själv i den situation som hemsjukvårdare befinner sig i, längst ner i vårdhierarkin.

Zifikile har mycket energi som hon bjuder på under en workshop för hemsjukvårdare i Östra Kapprovinsen. Hennes energiska personlighet fyller rummet. Hon tycker om sig själv och är stolt över sig själv. Självkänsla är något hon, Wellness Foundation och hemsjukvårdarnas forum jobbar aktivt med. Att hemsjukvårdare ska värdera sig själva. Det kan vara svårt att tro på sig själv i den situation som hemsjukvårdare befinner sig i, längst ner i vårdhierarkin. Det är något Zifikile och Wellness Foundation försöker ändra på.

Zifikile började jobba på Butterworths sjukhus som hemsjukvårdare på ideell basis. Hon kom i kontakt med Wellness Foundation och hemsjukvårdarnas forum genom en psykosocial-stödgrupp för hemsjukvårdare. Sedan dess har hon varit engagerad i forumet.

– Utan hemsjukvårdare skulle många dö, hela sjukvårdssystemet vilar på en grund av hemsjukvård, säger Zifikile.

Det finns ett stort behov av det psykosociala stödprogrammet som Wellness Foundation erbjuder hemsjukvårdare eftersom hemsjukvård är ett väldigt tungt jobb, som ofta utsätter hemsjukvårdarna för stora risker som smittor, våld, sexuella övergrepp och rån när de verkar i socialt utsatta områden. Många av hemsjukvårdarna lever själva med hiv eller har anhöriga som lever med hiv. Wellness Foundation ser det som grundläggande att en först måste ta hand om sin egen hälsa för att kunna hjälpa andra. Det är viktigt att en mår både psykiskt och fysiskt bra när en ska möta de utmaningar som hemsjukvårdare gör. Det är också viktigt att bearbeta de svåra situationer de utsätts för.

Efter några år som hemsjukvårdare bestämde Zifikile sig för att vidareutbilda sig till undersköterska och hon gjorde en ettårig utbildning. Nu jobbar hon som undersköterska på sjukhuset. Idag har hon en anställning med rätt till semester, sjukpenning, föräldrapenning, pension, arbetslöshetsskydd och en mycket högre inkomst än tidigare. Men hon har inte slutat att engagera sig i Care Workers’ Forum för hemsjukvårdares rättigheter.

– Utan hemsjukvårdare skulle många dö, hela sjukvårdssystemet vilar på en grund av hemsjukvård, avslutar Zifikile.

Taggar

Hälsa Jämställdhet
Annons