Världen av ForumCiv

Forum Syd byter namn till ForumCiv

”Vi byter namn för att spegla det viktigaste med vår verksamhet – att vi är en plattform för civilsamhället” säger ordförande Victoria Enström Lindskog.

Under Forum Syds årsmöte den 17 maj beslöt medlemmarna att rösta igenom namnbytet. Forum Syd som i år firar 25 år bildades 1995 när Svensk Volontärsamverkan och Biståndsinformation för frivilligorganisationer slogs samman till Sveriges största plattform för civilsamhället. Forum Syd har sedan dess, tillsammans med sina medlemmar och partners, arbetat för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.

Vi behåller plattformsordet Forum och vi adderar Civ, en förkortning av civilsamhället, för det är civilsamhället vi ytterst försvarar.

Bakgrunden till namnbytet är att ordet ”Syd” inte representerar verksamheten och även speglar en förlegad världsbild där man delade in världen i nord och syd. Utöver det är Forum Syd en global organisation och det svenska ordet ”Syd” fungerar inte i en global kontext.

”Vi behåller plattformsordet Forum och vi adderar Civ, en förkortning av civilsamhället, för det är civilsamhället vi ytterst försvarar.” säger generalsekreterare Anna Stenvinkel. Hon fortsätter, ”I år firar vi en tjugofemårig kamp för ett starkt civilsamhälle med mål att kräva rättvisa och starkare demokratier. Tyvärr ser vi ett krympande demokratiskt utrymme och vår uppgift är viktigare än någonsin.”

Arbetet med namnbytet kommer att pågå under våren och i juni förväntas namnbytet bli formellt.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons