Världen av Naturskyddsföreningen

Fem snabba fakta om Preemraff

Varför är det så mycket snack om Preemraff i Lysekil? Det är inte så konstigt att frågan är på tapeten. Planerna på att bygga ut Preemraff påverkar klimatet och framtiden. Naturskyddsföreningen ger dig snabb fakta om en invecklad fråga och en omfattande process.

1. Preem driver väl bensinstationer. Vad är då Preemraff?

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi och drivs av Preem. Här raffineras råolja till produkter som gas, bensin, diesel och fartygsbränsle. Ungefär hälften av produkterna som tillverkas här används i Sverige medan den andra hälften exporteras till andra länder. Preem är ett svenskt oljebolag som ägs av saudiern Mohammed Al-Amoudi.

2. Varför vill Preem bygga ut?

Preems ansökan handlar om att utöka verksamheten som omvandlar restprodukten tjockolja till bensin och diesel samt till viss del även fartygsbränsle med lägre svavelhalt.

Preem har, efter att Naturskyddsföreningen och många andra aktörer överklagat deras ansökan, försökt hävda att utbyggnaden innebär en satsning på förnybara drivmedel. Men hur mycket förnybara drivmedel som den nya anläggningen i Lysekil kan producera är osäkert, och löftet om att utveckla den delen av verksamheten är dessvärre inte juridiskt bindande. Det finns alltså inga garantier för att Preemraff kommer att ställa om.

3. Vilken effekt kommer en utbyggnad att få?

Redan i dag släpper Preemraff ut drygt 1,1 miljoner ton koldioxid per år. Enligt planen skulle en utbyggnad öka utsläppen av koldioxid med ytterligare 1 miljon ton per år. Ökningen av utsläppen från själva anläggningen beror på att Preem planerar att raffinera en större mängd oljeråvara En process som kräver användning av stora mängder fossilgas. En ökning med 1 miljon ton koldioxid per år motsvarar utsläppen av 465 000 bilar varje år.

4. Finns det inte andra företag eller industrier i Sverige som är värre?

I dag finns det andra anläggningar som släpper ut mer än Preemraff, allra störst utsläpp har SSABs järn- och stålverk i Oxelösund. Men om utbyggnaden blir verklighet blir Preemraff den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Tillståndet skulle dessutom gälla på obestämd tid. Att vinna tävlingen Sveriges största utsläppare känns inte 2020, det är snarare att backa in i en osäker framtid.

5. Varför vill Naturskyddsföreningens stoppa utbyggnaden av Preemraff?

Att bygga ut Preemraff strider mot Parisavtalet eftersom världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet om 1,5 gradersmålet ska kunna nås. Parisavtalet säger också att alla investeringar ska styras bort från det som orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Om Preemraff tillåts bygga ut och Sverige samtidigt ska kunna nå klimatmålen måste resten av samhället och andra industrier minska sina utsläpp ännu mycket snabbare och ännu mer radikalt än vad som redan krävs, lite orättvist kan man tycka?

Här svarar Naturskyddsföreningen på fler frågor om rättsprocessen och den eventuella utbyggnaden av Preemraff i Lysekil.

Taggar

Global ekonomi Klimat & miljö
Annons