FAKTA: Så går det med de globala målen

Världen

Visste du att 1 av 10 människor i världen lever i extrem fattigdom? Eller att över 30 miljoner människor årligen tvingas fly inom sitt hemland på grund av natur­katastrofer? Nu finns en ny hemsida som gör det lätt att hitta den typen av statistik, kopplat till Agenda 2030 och de Globala målen.

Världens ledare har lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med Agenda 2030 och de 17 Globala målen, men ojämlikheten och orättvisorna i världen är fortfarande stora. Därför är det viktigare än någonsin att fortsätta uppmärksamma bredden av alla utmaningar världen står inför – oavsett om du är makthavare eller helt enkelt ska skriva en uppsats om hållbar utveckling på samhällsvetenskapen.

På leavenoonebehind.nu visualiseras statistik på hur världen ligger till i arbetet med att nå de Globala målen, uppdelat efter vart och ett av de 17 målen.

Kollar vi till exempel på hur det går med Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, så ser vi att bara 10 % av världens människor står för hela 48 % av utsläppen. Samtidigt är de sammanlagda subventionerna för fossila bränslen över fyra gånger så stora som de utlovade klimatsatsningarna – och de löftena uppfylls inte ens.

Rörande Mål 4: God utbildning för alla och Mål 7: Hållbar energi för alla ser vi att två av tre skolor i de 48 minst utvecklade länderna saknar tillgång till elektricitet. Vidare saknar 80 % av alla skolelever i Afrika söder om Sahara tillgång till internet. Detta har varit ett jätteproblem inte minst under pandemin, då det har försvårat möjligheterna att ställa om till distansundervisning rejält.

Kopplat till Mål 5: Jämställdhet och Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, så kan vi konstatera att det fortfarande är dubbelt så vanligt att unga kvinnor inte får jobba eller utbildas som det är för unga män.

Kort sagt finns det en hel del att jobba på innan löftet om att ingen ska lämnas utanför ens är i närheten av att uppfyllas.

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Hälsa Jämställdhet Klimat & miljö Mänskliga rättigheter