======= &noscript=1"/> >>>>>>> master

FAKTA: Mänskliga rättigheter

Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont
Världen

De mänskliga rättigheterna gäller alla. De lovar att alla människor är födda fria, att de är värda lika mycket och att de har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller speciell situation.

Mänskliga rättigheter kan betyda många saker i en människas liv. Det kan vara att alla människor ska få möjlighet att leva ett någorlunda bra liv vilket ska täcka; människors möjlighet att överleva, medräknad mat och husrum, människors rätt till att vara dem som dem är och tro på vad de vill, trygghet för familjen, fri från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.

Det finns flera konventioner, vilket är ungefär samma sak som överenskommelser, men den mest välkända konventionen är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Rättigheterna har olika kategorier men det betyder inte att vissa är mer värda än andra, utan de är alla viktiga, och man har bestämt att kategorierna är alla olika delar av en och samma bit.

De mänskliga rättigheterna ser till att allt går rätt till mellan statsmakten och enskilda människor och rättigheterna sätter upp gränser för hur mycket makt de kan ha över en människa.

Följs de mänskliga rättigheterna i alla länder?

De mänskliga rättigheterna tillhör personerna. Skyldigheterna att följa dem tillhör staterna. Enskilda personer är skyldiga att respektera andra människors rättigheter i landet där de bor, men enligt huvudregeln är det bara stater som internationellt kan ställas till svars för kränkningar av de mänskliga rättigehterna.

Alla länder och stater är skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna och varje land måste ansvara för att de mänskliga rättigheterna genomförs i deras lagar. Tyvärr så räcker det inte med lagar som förbjuder vissa handlingar, utan det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater, åklagare och rättvisa domstolar) som ser till att alla lagarna följs. Men arbetet slutar inte där utan man måste prata om de mänskliga rättigheterna, ge information och göra saker för att dem ska få ta plats.

Om någon kränker de mänskliga rättigheterna så är det i första hand statens ansvar att se till att den utsatte personen får hjälp. Men det är fullt lagligt för andra stater att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i länder där rättigheterna kränks.

Hur bra är Sverige på mänskliga rättigheter?

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i tre av våra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Där ingår flera mänskliga rättigheter som till exempel religionsfrihet, demonstrationsfrihet, rätt till utbildning samt ett absolut förbud mot tortyr, dödsstraff och kroppsstraff. Läs mer om mänskliga rättigheter i Sverige.

Räcker det med FN:s MR-deklaration?

Nej, den har kompletterats med många andra konventioner, till exempel:

Detta är på grund av att vissa människor diskrimineras mer än andra. Kvinnokonventionen kom till eftersom att många kvinnor diskrimineras på olika sätt, till exempel genom att nekas rätten till utbildning och lika lön.

Intresserad av att veta mer?

På Globalportalens ämnessida om mänskliga rättigheter så kan du läsa mera om dessa frågor.

Taggar

Mänskliga rättigheter