Världen av Amnesty International

​Europa: Människor som hjälper flyktingar och migranter riskerar att bestraffas

Runt om i Europa blir människor åtalade och trakasserade för saker de gjort i solidaritet för att hjälpa flyktingar, asylsökande och migranter - som att dela ut varma kläder, erbjuda boende och att rädda liv till havs. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten  “Punishing Compassion: Solidarity on Trial in Fortress Europe” har Amnesty dokumenterat hur polis och åklagare på ett felaktigt sätt använder sig av redan dåligt formulerade “anti-smugglingslagar” och olika åtgärder som är till för att bekämpa terrorism för att komma åt människor som hjälper flyktingar, asylsökanden och migranter.

— Det ökade fokuset på att begränsa och hindra människor från att ta sig till Europa har inneburit att försök att få människor på flykt att känna sig trygga och välkomna ses som ett hot. De europeiska ländernas misslyckanden när det gäller att tillgodose de basala rättigheter som flyktingar och migranter har rätt till har gjort att det fallit på vanliga människor att i vissa fall bistå med den grundläggande service och support som behövs. Genom att bestraffa dem som gör vad de kan för att hjälpa till där det behövs, utsätts människor på flykt för en ännu större risk av regeringarna i Europa, säger Elisa De Pieri, researcher vid Amnesty International.

De europeiska ländernas misslyckanden när det gäller att tillgodose de basala rättigheter som flyktingar och migranter har rätt till har gjort att det fallit på vanliga människor att i vissa fall bistå med den grundläggande service och support som behövs.

Rapporten undersöker fall där människorättsförsvarare i Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Spanien, Schweiz och Storbritannien har utsatts för felaktiga anklagelser under åren 2017 till 2019. Rapporten visar hur polisens tid, juridiska resurser och lagar som är till för att användas mot människosmugglare felaktigt har använts mot människor som hjälper flyktingar, migranter och asylsökande.

Amnesty uppmanar EU och relevanta medlemsstater att göra tillägg i nationella lagar samt relevant EU-lagstiftning som handlar om att hjälpa till vid otillåten/olaglig inresa, transport och vistelse så att brottsrubriceringen innefattar ett krav på ekonomisk vinning. Genom detta skulle inte handlingar som utförts i solidaritet och medmänsklighet bestraffas, vilket ibland är fallet idag.

— En sådan ändring är också av stor betydelse för att motverka det ifrågasättande och misstänkliggörande av själva flyktingskapet som sådant vilket tyvärr florerar i Europa idag, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för Amnestys arbete med flyktingar och migranter i Sverige.

Läs hela rapporten här.

Hela det engelska pressmeddelandet, med fler exempel på vad åtalen kan gälla, går att läsa här.

Taggar

Flykt & migration
Annons