Världen av ForumCiv

EU:s bistånd missar målet – Sverige måste driva på

Den årliga granskningen av EU:s bistånd visar att EU inte prioriterar de mest utsatta människorna i de minst utvecklade länderna. Nuvarande bistånd kommer inte heller att nå satta målen förrän 2061.

För att nå de Globala målen i Agenda 2030 är det just de människorna och länderna som behöver få stöd för att förbättra sin situation. Sverige har en viktig roll att spela i EU, då svenskt bistånd lyckas bättre med åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Det är den europeiska biståndsplattformen CONCORD Europa som idag släpper sin årliga AidWatch-rapport. Den riktar skarp kritik mot delar av EU:s bistånd, både vad gäller nivå och inriktning. Trots målet att EU:s bistånd ska uppgå till 0,7 procent av unionens BNI går utvecklingen för andra året i rad i motsatt riktning. 2018 sjönk det till 0,47 procent av BNI. Med den här takten kommer det att dröja till 2061 innan EU uppnår den utlovade nivån på stödet till människor som lever i fattigdom.

AidWatch-rapportens huvudrekommendation är att EU måste anta en konkret strategi för genomförandet av de Globala målen i Agenda 2030. Där ingår åtagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind), och här har biståndet en unik roll att spela för de som är mest utsatta.

"För att ingen ska lämnas utanför krävs att politiker tar större ansvar för att stödet når de som har det tuffast och är mest diskriminerade"
Anna Stenvinkel, generalsekreterare för Forum Syd

Rapporten visar att väldigt få av EU-medlemsstater har en genomtänkt strategi i sitt internationella bistånd för vad det konkret innebär att se till så att ingen lämnas utanför. EU:s bistånd prioriterar inte heller de länder där många människor lämnas utanför nu och i framtiden.

- Biståndsgivare behöver förbättra sina analyser och sin uppföljning för att bidra till förändring. Det är framför allt i de länder där fattigdomen är mest utbredd och förmågan att nå de Globala målen som minst som behoven är som störst, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för Forum Syd.

Ger EU och medlemsstaterna tillräckligt mycket bistånd?

  • Nej, biståndet är bara 0,47 procent av EU:s samlade BNI. Med nuvarande trend kommer inte EU att nå sitt mål att ge minst 0,7 procent av BNI förrän 2061.
  • Utvecklingen går åt fel håll. För andra året i rad gick EU:s samlade internationella bistånd ner (från 0,51 procent/BNI 2016 och 0,49 procent/BNI 2017).
  • Bara fyra EU-medlemsstater uppfyller sitt löfte att ge minst 0,7 procent (Sverige, Luxemburg, Storbritannien och Danmark). Sveriges bistånd var 1,04 procent av BNI 2018.

Läs mer om slutsatserna i AidWatch-rapporten

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling
Annons