Världen av Naturskyddsföreningen

EU-parlamentarikerna från M, KD och SD får dåligt miljöbetyg

Vår granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014–2019 visar på stora skillnader i engagemang och ambitionsnivå. En handfull parlamentariker har utmärkt sig som pådrivande miljöröster, medan andra utgjort bromsklossar för miljöpolitiken, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i en debattartikel i DN debatt.

Valet till EU-parlamentet den 26 maj är ett viktigt val för miljön.

Naturskyddsföreningen lanserar rapporten ”Blåslampor och bromsklossar – Granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014–2019”. Granskningen visar på stora skillnader mellan de olika EU-parlamentarikernas engagemang och ambitionsnivå under den gångna mandatperioden. En handfull parlamentariker har utmärkt sig som pådrivande miljöröster, medan andra utgjort bromsklossar för miljöpolitiken.

Världen står inför en oerhörd uppgift som kräver höga ambitioner och resolut agerande från våra folkvalda. EU måste växla upp rejält för att få en miljöpolitik som svarar mot de enorma utmaningar som våra samhällen i Europa står inför. Vad EU gör de närmaste fem åren avgör vår framtid. Vår granskning visar att det går att göra mycket för miljön som enskild EU-parlamentariker.

Det är dags att de folkvalda från samtliga politiska partier visar att de tänker förvalta det stora ansvar som åligger på dem – att driva en politik som säkrar ett tryggt liv för alla, på en frisk planet.

Läs hela våra artikel i DN debatt

Taggar

Bistånd & utveckling Demokrati Klimat & miljö