nyhet av Diakonia

Ett jämställt klimatavtal växer fram

Klimatförhandlingar i Bonn. Foto: UNFCCC

Under förhandlingarna kring Parisavtalets regelbok var atmosfären konstruktiv och det fanns en gemensam vilja att komma framåt, även om en del gamla skiljelinjer mellan rika länder och utvecklingsländer finns kvar. 

Jämställdhet stod på agendan under förhandlingarnas första vecka, och viktiga steg togs för att utveckla den handlingsplan för ökad jämställdhet som ska finnas med när avtalet omsätts till verklighet.

FN:s klimatsekretariat ordnade en workshop om jämställdhetsfrågor under Parisavtalet, där både ländernas representanter och närvarande observatörer hade möjlighet att bidra. Långt ifrån alla länder deltog, och kunskapsnivån kring frågorna och processen varierade stort. Syftet med workshopen var att ge förslag på aktiviteter som ska stärka genomförandet av de över 60 beslut kring jämställdhetsfrågor som har fattats under klimatkonventionen och Parisavtalet under alla år av förhandlingar. De kopplar till klimatagendans alla teman, från utsläppsminskningar till anpassning, teknologiöverföring, finansiering och kapacitetsutveckling.

Jämställt i alla delar

Det var alltså redan klart ”att” länderna ska jobba med jämställdhet, och även mer eller mindre ”vad” som ska uppnås. Den stora frågan var alltså ”hur” detta ska kunna åstadkommas. En försvårande omständighet är förstås att klimatsekretariatet trots att de får mer att göra samtidigt troligen kommer att få mindre pengar under de kommande åren på grund av minskade bidrag från USA. Man fokuserar därför mycket på att hitta möjligheter till aktiviteter i samband med redan planerade processer och möten, för att de ska kunna vinna acceptans hos alla länder.

Deltagarna delades in i grupper för att diskutera aktiviteter som ska främja:

  • Kapacitetsutveckling kring jämställdhetsfrågor
  • Kvinnors deltagande i förhandlingsprocessen
  • Koordinering mellan olika förhandlingsspår och med andra FN-processer
  • Genomförande av klimatåtgärder som främjar jämställdhet med hjälp av finansiering och teknologiöverföring
  • Uppföljning och rapportering som inkluderar ett jämställdhetsperspektiv

Vid workshopens slut hade klimatsekretariatet lyckats samla på sig en lång rad förslag från deltagarna. Dessa ska nu bearbetas vidare.

Konkret plan

Klimatsekretariatet kommer att föreslå en färdig handlingsplan för ökad jämställdhet, Gender Action Plan, som ska förhandlas och förhoppningsvis antas av länderna vid klimattoppmötet COP23 i november. Planen ska genomföras under två år, fram till 2019. För att verkligen lyckas med att stärka jämställdhetsperspektivet i klimatarbetet är det viktigt att handlingsplanen innehåller så konkreta mål och aktiviteter som möjligt. Det kan till exempel innebära mål om ett bestämt antal utbildningar i jämställdhetsfrågor i samband med den gröna klimatfondens regionala möten. Diakonia räknar med att Sverige kommer att vilja stödja en ambitiös plan med specifika mål när den väl ska beslutas i höst.

Bara med jämställdhet blir det förändring

Samtidigt lyser jämställdhetsperspektivet med sin frånvaro i de förhandlingar om klimatfinansiering, anpassningsredovisning och uppföljning och rapportering av klimatåtgärder som ska ske under Parisavtalet. Dessa diskussioner rör sig sakta framåt och det finns gott hopp om att länderna ska komma överens om Parisavtalets regelbok, även om det kan ta ett tag. Men utan att lyfta fram jämställdhetsperspektivet i de åtgärder som planeras och genomförs är det svårt att se hur Parisavtalet ska kunna bidra till verkligt genomgripande förändring.

Taggar

Jämställdhet Klimat & miljö
Annons