nyhet av Naturskyddsföreningen

Ekologisk odling på frammarsch i världen

Utställning under World Food Day 2016. Foto: Rosinah

Green Action Week engagerar våra samarbetsorganisationer för att skapa bättre marknader för eko från Filippinerna till Brasilien, från Indien till Uganda. Både för miljöns skull och för hälsan.

Indiska bönder använder betydligt mer bekämpningsmedel än vad man gör i Europa. Många kemikalier som förbjudits i Europa och USA används fortfarande rikligt i Indien, det vet CUTS, den organisation som vi samarbetar med I Indien.

Under Green Action Week i Indien tas prover på grönsaker för att undersöka hur mycket bekämpningsmedel och tungmetaller som finns kvar efter skörden. Tidigare undersökningar har visat att väldigt stora rester av bekämpningsmedel kan finnas kvar i grönsakerna - en undersökning visade bekämpningsmedel på så mycket som 860 procent över högsta tillåtna värde!

CUTS informerar om fördelarna med ekologisk odling och hjälper ekoodlare och konsumenter att hitta varandra. Mer ekologisk odling är viktigt både för hälsan och miljön!

Bondens marknad i Kenya och Uganda

I Uganda och Kenya skapar organisationen PELUM tillfällen för möten mellan de som odlar ekologiskt och nya kunder i form av bondens marknad, ”farmers markets”. Organisationen Pelum Kenya hjälper ekologiska odlare att nå ut med sina produkter.

– Efterfrågan på ekologisk mat växer i Kenya. Andelen ekologiskt odlat är fortfarande väldigt låg, därför försöker vi öppna marknader för ekologiskt. Vi vill verka för att förbättra tillgången till ekologisk mat för hela befolkningen, inte bara för höginkomsttagare, säger Rosinah Mbenya från PELUM Kenya.

Ekologisk odling hjälper också bönderna att klara de utmaningar som kommer med klimatförändringarna. Ekologisk odling har fokus på att förbättra jordarna och deras förmåga att hålla fuktighet. Man jobbar också med att välja lokala, torktåliga grödor.

– Green Action week är ett sätt för oss att berätta om ekologisk mat och ekologisk odling. Genom att vara med i Green Action week blir vi också en del av ett större, globalt sammanhang, och det känns väldigt bra!

Taggar

Klimat & miljö
Annons