Ebba och Joel: så fick vi jobb på FN

UN Photo/Rick Bajornas.
Jobba

FN är mångas drömarbetsplats, men var ska man börja om man vill ta sig in i en så stor global organisation? Lär dig mer om vad en JPO-tjänst innebär och hur det är att jobba på FN:s nordiska kontor.

Under Globalportalens senaste karriärworkshop berättade Ebba Nygren, som gör en JPO-tjänst på UN Women i Bangladesh, och Joel Ekström, som är Partnerships and Communications Consultant på World Food Programme i Köpenhamn, om sina jobb och vägen dit.

Det finns olika vägar in i FN-systemet

Joel studerade freds- och konfliktvetenskap på kandidatnivå. Medan han pluggade sysslade han med fotografering på fritiden och jobbade ideellt med kommunikation. Drömmen var en praktikplats på World Food Programmes nordiska kontor i Köpenhamn, en plats som han tillslut fick och som ledde till en konsultjänst på samma organisation.

Ebba läste en master i global utveckling i England. Efter en praktik på en civilsamhällesorganisation i Bryssel fick hon jobb och blev kvar i lite mer än två år. Därefter åkte hon som UN Volunteer med UNDP, FN:s utvecklingsprogram, till Östtimor. Hon hade siktet inställt på en Junior Professional Officer (JPO)-tjänst, och efter att ha försökt i två år blev hon tillslut antagen och fick åka till Bangladesh med UN Women. 

UN Volunteer och Junior Professional Officer (JPO)

Som UN Volunteer får du ingen lön, men ett stipendium som täcker levnadskostnader. Programmet finns till för att få ut unga i FN-världen och syftet är att du ska lära dig så mycket som möjligt. Ebba älskade sin tid som FN-volontär, berättade hon under workshopen. Det var jättemycket jobb och stor press, men hon fick ta för sig och lärde mig jättemycket. Förmodligen var det just erfarenheten från UN Volunteer som gjorde att hon fick en JPO-tjänst hos UN Women i Bangladesh.

Junior Proessional Officer-programmet finansieras av Sida och innebär en tjänst på upp till två år någonstans inom FN. För att få en JPO-tjänst måste du vara under 32 år. Du måste också ha minst två års erfarenhet, men programmet är väldigt fokuserat på lärande. Det står i arbetsbeskrivningen att det ska finnas tid för hjälp och stöd, och för att lära sig hur man själv kan förstärka sitt jobb inom FN.

UN Women är ett mindre FN-organ med en stark koppling både till huvudkontoret och de regionala kontoren. Miljön är väldigt bra, tycker Ebba, och organisationsstrukturen är platt för att vara FN. Alla jobbar mycket tillsammans.

Partnerships and Communications Consultant på World Food Programme

Junior Consultant är en typ av ingångstjänst inom FN som innebär ett 11-månaderskontrakt, ofta med möjlighet till förlängning. Som konsult är man inte formellt en FN-anställd.

På det nordiska kontoret mobiliserar Joel och hans kollegor stöd för World Food Programmes globala arbete. Norden och Sverige är stora givare och svenska politiker är starka opinionsbildare inom just FN. På det nordiska kontoret rapporterar de till FN om vad som händer i Sverige, och vice versa.

Joel tycker att det är någonting speciellt med att det finns elva FN-organisationer representerade i FN-byggnaden i Köpenhamn, och omkring 2 000 anställda. Man får se mycket av de andras arbete, och det är inspirerande. Det kommer mycket styrning från World Food Programmes huvudkontor i Rom, förklarade Joel, men i det dagliga arbetet finns det oändliga möjligheter att improvisera och ta ut svängarna.

“Det fetaste och det mest utmanande är att man sitter ganska långt ifrån där allting händer, men samtidigt får man ta del av mycket och försöka kommunicera ut det”, berättade Joel under workshopen.

Ebbas och Joels tips till dig som vill jobba inom FN:

  • En mängd olika bakgrunder behövs inom FN!

Ebba och Joel har kollegor med bakgrund inom ingenjörskonst, litteratur, filosofi och språk, kommunikation och media, internationell rätt, och mycket mer. Om du är intresserad av ämnet finns det alltid en väg in!

  • Nischa eller bredda dig utöver sina studier!

Joel hade ett stort intresse för fotografi och det var vägen in i branschen för honom. Du kan få med dig saker från andra fält och använda de färdigheterna inom FN!

  • Hitta det du tycker är spännande och nörda ner dig!

Det behövs alltid drivna och passionerade människor och det är den där passionen man letar efter under en arbetsintervju. Framhäv varför du vill ha tjänsten du söker!

  • Använd ett aktivt språk i din ansökan!

Rekryterarna lägger väldigt kort tid på varje ansökan, så få med så många nyckelord från jobbannonsen som möjligt. Då visar du att du jobbat med det de söker efter och vet vad det handlar om. Fokusera på sådant du har uppnått istället för att bara lista vad du har gjort.

  • Ställ alltid frågor under intervjun!

Läs på om jobbet och organisationen innan och ställ relevanta frågor, inte bara om praktiska detaljer. Då visar du att du är intresserad.

  • Läs på om det som kallas för Competence Based Interviews! 

Competence Based Interviews är en struktur som används under FN-intervjuer. Det handlar om hur man svarar på frågor och är ett sätt att visa hur man har jobbat med någonting och vilket resultat det gett. Har man koll på metoden kan man komma långt!