"Det går att få ett slut på könsstympning"

Foto: existera.org
Volontär & Aktivism

75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Globalportalen har prata med Luul Jama, som är ordförande för Existera som vann Plan International Sveriges Flickapris 2022.

Existera är en ideell förening som stöttar flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning och arbetar för att fler inte ska utsättas. Det är ett grovt övergrepp och riskerna och konsekvenserna är många, både fysiska och psykiska.

Själva övergreppet är extremt smärtsamt, görs ofta utan bedövning och med stora risker för infektioner eller att flickor dör av ingreppet. Utöver smärtproblematik i samband med toalettbesök, mens, sex och förlossning, innebär könsstympning ofta starka och långvariga traumareaktioner, med svåra minnen av det som hände och skamkänslor kring sin kropp.

Plan International Sveriges Flickapris har instiftats för att lyfta varje flickas rätt att bestämma över sitt liv. Priset går till en person eller organisation i Sverige som kämpar för att motverka kränkningar av flickors rättigheter, i Sverige eller världen.

Luul Jama, ordförande för Existera vinner Plan International Sveriges Flickapris 2022. Foto: Anna Nilsson, Plan International Sverige

Hur ser problematiken med könsstympning ut här i Sverige?

Könsstympning av flickor och kvinnor har sedan 1982 varit förbjudet enligt svensk lag, vilket gäller även om könsstympningen sker med samtycke eller i ett annat land. Det har dock varit väldigt få fällande domar i Sverige, endast fyra stycken varav den senaste i februari 2022.

Det bor uppskattningsvis 75 000 flickor och kvinnor i Sverige som har utsatts för könsstympning, visar en rapport som Existera tog fram 2021. Det är många kvinnor som aldrig tar kontakt med vården för sina problem, av olika skäl. Det kan handla om osäkerhet kring vilken hjälp som finns att få och vart jag kan vända mig, men också att jag inte har så mycket fysiska komplikationer eller att jag har levt med dem hela mitt liv så det har normaliserats.

Frågan om könsstympning är ofta ett tabubelagt ämne, så även i Sverige. Vi behöver fortsätta lyfta frågan, utbilda och sprida information - i syfte att få ett stopp på könsstympning och för att de som drabbats ska få den hjälp de har rätt till.

Könsstympning är en fråga som inte får så mycket plats. Vad behöver vi som samhälle bli bättre på?

Vi behöver lyfta och utbilda i frågan i olika sammanhang - inte minst till alla de yrkesgrupper som kommer i kontakt med flickor och kvinnor som har utsatts eller som riskerar att könsstympas. Elevhälsan, lärare, mödravården, sjukvården, personal som möter nyanlända är några exempel.

Många yrkesverksamma som vi möter är osäkra på hur de ska fråga och prata om könsstympning, vilket kan leda till att frågan fortsätter att vara så tabubelagd. Kunskapen om de fysiska och psykiska skadorna av könsstympning behöver öka hos yrkesgrupper som möter flickor och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas, det gäller framförallt vården, skola och förskola, rättsväsendet och alla som möter asylsökande och nyanlända.

Att våga fråga och våga prata om könsstympning är nödvändigt för att de utsatta ska få hjälp - oavsett var de bor i landet. Idag ser det väldigt olika ut, till exempel finns det en specialistmottagning för könsstympade kvinnor i Stockholm och en i Göteborg. Fler specialistmottagningar behövs, utöver att höja den generella kunskapen inom vård och skola.

Mer forskning kring könsstympning behövs, både vad gäller konsekvenser och komplikationer från övergreppet men även kring bemötande och hur det ser ut idag.

Luul Jama, ordförande för Existera. Foto: Existera

Vad fick dig att börja engagera dig i frågan?

Sedvänjan har alltid funnits runt omkring mig, sedan jag var barn har jag mött flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning - och även upplevt tystnaden som omger frågan. I Somalia där jag kommer ifrån könsstympas 98 % av flickorna, mina föräldrar valde att stå upp mot sedvänjan och att inte könsstympa mig vilket jag förstås är väldigt tacksam för.

Jag brinner för flickor och kvinnors rättigheter och hälsa och har sedan länge engagerat mig för det i olika organisationer. 2015 startade jag Existera för att jag såg ett behov hos många kvinnor att få stöd kring just könsstympning.

Vad är det bästa vs mest utmanande med ditt uppdrag?

Det bästa är allt jag får tillbaka! Känslan av att allt är möjligt, att det finns möjlighet att påverka och göra skillnad. Det går att få ett slut på könsstympning, det tar lång tid men jag känner hopp.

En av utmaningarna är att få kvinnor som könsstympats att förstå att det är ett övergrepp de har utsatts för. Många ser det inte som det, då det är en självklar del av deras uppväxt. Könsstympning är en komplex fråga eftersom den som utsätter en för övergreppet oftast är nära anhöriga - dina föräldrar och dina släktingar.

Hur man kan engagera sig i Existera?

Man får gärna bli medlem i föreningen Existera, det kostar 100 kr/år, eller bidra med en ekonomisk gåva till vårt arbete.

Det går också att bli aktiv, för de som vill engagera sig. Till exempel som styrelseledamot eller volontär på våra gruppträffar eller i andra delar av verksamheten - det beror lite på hur våra behov ser ut för tillfället. Hör gärna av dig till info@existera.org om du vill vara med och bidra med din tid och engagemang!

Följ oss gärna på instagram där vi berättar om vårt arbete och kampen mot könsstympning.

Annons