Därför behöver vi bin för att leva

Foto: Lindsey Garcia (@lindseygarcia)/Unsplash
Världen

Har du druckit en kopp kaffe idag? Tagit ett äpple? Kanske har du ett klädesplagg av bomull på dig? I så fall har du världens bin och andra pollinatörer att tacka.

Det arbete som bin, humlor och andra pollinatörer gör är en förutsättning för att vår planet ska vara så vacker som den är, och att vi människor ska kunna leva som vi gör idag. Allt detta ska dock inte tas för givet, för bina är nämligen hotade – hur kommer det sig, och vad kan vi göra åt det?

Varför är bin så viktiga?

Bin och humlor är visserligen inte ensamma i rollen som pollinatörer, utan får även sällskap av exempelvis flugor, fjärilar och vissa fåglar och ödlor. Däremot är bin och humlor särskilt väl lämpade för uppgiften – när de letar efter nektar besöker de en mängd olika växter, och då fastnar pollen på deras kroppar och sprids vidare mellan växterna de besöker.

Foto: Maxime Gilbert (@mxm_gilbert)/Unsplash

Pollineringen är oerhört viktig för överlevnaden av vår planets ekosystem, och därmed också för oss människor. Så mycket som 9 av 10 vilda växter, och 3 av 4 livsmedelsgrödor, är helt eller delvis beroende av pollinatörer, enligt Naturskyddsföreningen.

Bin har därför en avgörande roll i att sprida pollen. Ännu bättre är det när många olika arter av bin pollinerar samma odling – det ger både fler frön och bättre frukt.

Några av de plantor som frodas av ett bibesök är bland annat:

  • Kaffe
  • Jordgubbar
  • Tomater
  • Raps
  • Äpple
  • Mandlar
  • Mängder av proteinrika grödor
  • Mängder av C-vitaminrika grödor

Varför är bin hotade?

Tyvärr ser situationen inte så ljus ut för bin. Just nu utrotas biarter i en takt som är 100 till 1000 gånger det normala. En tredjedel av biarterna i Sverige är hotade. Det riskerar att skada ekosystemen rejält.

Men vad ligger bakom denna massutrotning av bin?

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel används i många odlingar och även i folks trädgårdar för att bli av med skadliga insekter – men viktiga insekter som bin kan också drabbas av dem.

Foto: Red Zeppelin (@redzeppelin)/Unsplash

Matbrist

Intensivt jordbruk, urbanisering och skogsskövling är några anledningar bakom varför det blir allt svårare för bin att hitta tillräckligt med mat idag.

Boplatser

Av samma skäl blir det också allt tuffare för bin att hitta naturliga boplatser som funkar bra. Bin kan inte migrera särskilt långa distanser, så de är beroende av att landskapet i närheten av dem hålls intakt.

Vad kan jag göra?

En av de viktigaste tjänsterna vi kan göra för bina (och därmed också för oss själva) är att producera mat på ett mer hållbart sätt som inte hotar den biologiska mångfalden. Enligt Ekofakta är ”frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur” några faktorer som gynnar mångfalden.

Att handla ekologisk mat är ett gott steg på rätt väg, då ekologisk produktion är fri från kemiska bekämpningsmedel samtidigt som den främjar större variation av grödor och balans mellan växt- och djurhållning.

Foto: Janet (@janetab)/Unsplash

Det kan också vara en bra idé att stötta lokala bikupor och biodlare, plantera flera olika sorters blommor i trädgården, eller bara ställa ut en skål vatten som bina kan dricka från!

Taggar

Försörjning Hälsa Klimat & miljö
Annons