5 djurarter som inte får dö ut

Foto: Ali Abdul Rahman, Unsplash.
Världen

Djur dör ut i snabb takt och det påverkar oss människor. Alla arter har en viktig roll att spela i naturen och vi behöver naturen för att överleva.

Världen består av ekosystem där varje djur- och växtart är viktig. Sådant vi människor gör, som att förstöra deras livsmiljöer och höja temperaturen på jorden, rubbar ekosystemen.

På djurens dag vill vi uppmärksamma fem arter som är avgörande för livet på vår planet – men som kanske inte alltid får det erkännande de förtjänar. För att rädda dem måste vi bland annat ändra på hur vi producerar och konsumerar mat för att inte fiska ur haven och förstöra platserna där djuren bor.

Fladdermöss – naturens bekämpningsmedel

Fladdermöss äter skadedjur som annars skulle ha angripit viktiga matvaror och gör alltså att vi slipper använda bekämpningsmedel. Vissa fladdermöss sprider frön från träd till nya områden och hjälper på så sätt till att bygga upp skogar. Genom att hålla koll på fladdermuspopulationen kan man dessutom bli förvarnad om att ekosystemet mår dåligt och agera innan det är för sent.

Visste du att världens minsta däggdjur är en sorts fladdermus som heter trynfladdermus?
Foto: James Wainscoat, Unsplash.

Plankton – jordens lungor

Plankton utgör grunden för nästan alla matkedjor under vatten och genererar mer syre än alla jordens skogar på land. Det finns ny forskning som visar på att planktonpopulationen har minskat på grund av den globala uppvärmningen, och om planktonen dör ut kan det påverka ett stort antal av jordens djurarter.

Visste du att ordet plankton kommer från grekiskan och betyder vandrare eller driftare?
Foto: Wikipedia.

Hajar – korallrevens hjältar

På grund av sin position högst upp i näringskedjan ser hajar till att andra arters bestånd håller sig på rätt nivå. En tredjedel av alla hajar är hotade på grund av överfiske. När hajar försvinner tar mindre rovdjur över. Dessa mindre rovdjur äter växtätare som annars skulle tagit död på de växter som tvingar undan korallreven. En fjärdedel av allt liv under vatten bor i koraller, så om de förstörs har det en enorm påverkan på livet i haven.

Visste du att hajar har simmat i haven sedan innan dinosauriernas tid?
Foto: David Clode, Unsplash.

Myror – håller skogen ren

Myror städar upp i naturen genom att äta organiskt avfall, insekter och andra döda djur. Genom att bygga tunnlar luftar de jorden och ser till att den mår bra. De sprider även frön och är på så sätt viktiga för växter och fungerar som föda för en mängd andra djur i ekosystemet.

Visste du att en myra kan bära nästan 9 gånger sin egen vikt?
Foto: Faris Mohammed, Unsplash.

Daggmaskar – ser till att vi får mat

Daggmaskar luftar jorden och berikar den med viktiga mineraler. De motverkar även försurning eftersom deras avföring innehåller viktiga kemiska ämnen som kalium och fosfor. Men de hotas av gödsel och försurning som vi människor orsakar. Beståndet av maskar i jorden är ett viktigt tecken på hur jorden mår, och en välmående jord är avgörande för jordbruk och matproduktion.

Visste du att daggmaskar inte har några käkar utan äter genom att skapa ett tryck och suga i sig maten?
​​​​​​Foto: Jonathan Kemper, Unsplash.

Taggar

Klimat & miljö