av Amnesty International

Coronaviruset påverkar aborträtten i världen

Världen

I kölvattnet av det nya coronaviruset covid-19 inför myndigheter och regeringar åtgärder som kan påverka människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i grunden. Det gäller inte minst tillgången till abort.

I början av mars lovade den nyvalde presidenten i Argentina att snabbt lägga fram ett lagförslag om fri abort - ett löfte som åtminstone tillfälligt har lagts på hyllan. Detsamma gäller planerna på en folkomröstning om att lätta på den mycket hårda abortlagstiftningen i den brittiska enklaven Gibraltar. För kvinnorna i Polen, som har en av Europas strängaste abortlagar, försvåras tillgången till abort ytterligare genom de reseförbud som införts i andra länder. Och medan Storbritannien godkänt att kvinnor kan göra medicinsk abort i sina hem, som en tillfällig åtgärd för att begränsa smittspridningen, har de amerikanska delstaterna Ohio och Texas satt stopp för alla kirurgiska aborter. Är abort en del av nödvändig hälso- och sjukvård som inte kan anstå? I kölvattnet av coronaviruses spridning debatteras nu frågan i flera amerikanska delstater. 

Den 17 mars 2020 gick hälsodepartementet i delstaten Ohio ut med anvisningar om att stoppa alla “icke nödvändiga och valfria operationer”, det vill säga "alla förfaranden som kan anstå utan onödig risk för en patients nuvarande eller framtida hälsa." Skälet som angavs var enligt uppgifter i Washington Post att spara på skyddsutrustning såsom munskydd, handskar och rockar för att säkerställa att vårdpersonal som arbetar med covid-19 patienter har tillgång till sådan utrustning. Efter klagomål mot vissa vårdinrättningar skickade åklagarmyndigheten i Ohio ut med ett brev som specifikt angav att sådan skyddsutrustning används vid kirurgiska aborter, som därför ska ställas in. De som inte hörsammar anvisningarna kan riskera rättsliga påföljder, säger en talesperson för Ohios åklagarmyndighet till CNN. Men Planned Parenthood, som driver en av abortklinikerna i delstaten meddelar på Twitter att de följer anvisningarna om att spara på skyddsutrustning samtidigt som de fortsätter att utföra aborter. 

Myndigheternas agerande i Ohio går tvärt emot vad flera tunga amerikanska vårdförbund inom förlossningsvård och gynekologi rekommenderar. I ett gemensamt uttalande betonar de att abort inte faller inom kategorin vård som kan anstå, utan är en viktig del av hälso- och sjukvården. Om sådana ingrepp skjuts upp och fördröjs leder det till att en del aborter inte längre kan genomföras, med stora konsekvenser för personers liv, hälsa och välbefinnande. 

Ohio var en av flera delstater som under 2019 antog en så kallad “hjärtslagslag” och som innebär att abort förbjuds från det att hjärtaktivitet sägs gå att urskilja - vanligtvis omkring sjätte veckan av graviditeten. 

Medan Texas är inne på samma spår som Ohio har förespråkare för rätten till abort valt att stämma myndigheterna för att de stoppat kirurgiska aborter. I delstaterna Washington och Massachusetts, där liknande direktiv gått ut efter larm om brist på skyddsutrustning, har myndigheterna tydligt klargjort att abort inte ingår i det som benämns som icke nödvändiga operationer.

Samtidigt har motståndare till aborträtten startat kampanjer för att få fler delstater att följa Ohios exempel. Beväpnade med ett nytt argument - coronaviruset - uppmanar Students for Life of America via sin hemsida människor att vända sig till sin guvernör och kräva att abortkliniker stängs.

Vi som värnar kvinnors rätt till liv, hälsa och självbestämmande har all anledning att vara extra vaksamma i dessa tider, då försöken att inskränka aborträtten skiftar klädedräkt och kan komma att utmålas som en nödvändighet för vårt bästa. Exemplet från Storbritannien visar att det är möjligt att fatta beslut som syftar till att både värna tillgången till abort och samtidigt förhindra smittspridningen av covid-19. 

Av: Katarina Bergehed - Ansvarig kvinnors rättigheter, Amnesty Sverige

Taggar

Hälsa Jämställdhet Katastrofer
Annons