nyhet av Oxfam Sverige

Christina vill lämna fattigdomen bakom sig

Foton: Nana Kofi Acquah/Oxfam

Enkla verktyg och idéer är receptet på hur Oxfam hjälper småskaliga jordbrukare i Ghana att ta sig an sin allra största utmaning- att skapa ett liv utan fattigdom.

Långsiktig förändring i Ghana

Våra projekt mot fattigdom i Ghana är designade för att göra största möjliga skillnad till minsta möjliga kostnad, och på grund av att lösningarna är så pass enkla är de lätta att kopiera vilket leder till att kunskapen sprids i samhället och metoderna kan användas av fler.

Enkla lösningar- stora effekter

Christina Awini, 23 år, är en av de som lyckats skapa positiv förändring efter att ha deltagit i Oxfams projekt i Ghana.
- Som jordbrukare har jag länge kämpat med hur jag ska gödsla majsen jag odlar. Min inkomst hänger på skördarna – blir de inte stora tjänar jag inga pengar eftersom det måste räcka till mat till mig och mina två barn. Så när jag hörde om kompostering blev jag väldigt nyfiken, berättar Christina som gått Oxfams utbildning i kompostanvändning.

Den nya metoden går ut på att förvandla avfall till organiskt, gratis gödningsmedel- ett hållbart sätt att få grödor, som till exempel majs, att växa bättre.
- Utan min nya kunskap hade jag inte vetat hur jag skulle bygga komposten och förbättra min gård. Det är en del av vad som motiverar mig, att det finns människor som bryr sig, säger Christina, som ska investera den ökade inkomsten i sin gård i sina döttrar Doris och Pamilas utbildning. Fattigdomen vill hon lämna bakom sig.

- Fattigdom är hjälplöshet. Fattigdom är att inte ha tillräckligt med mat och inga pengar att köpa maten för. Fattigdom är att inte ha något att klä på sig. Det är att inte ha det du behöver för att kunna leva det liv du vill leva, ett sånt liv som andra har. Jag hoppas att vi en dag lämnar fattigdomen bakom oss.

"Fattigdom är att inte ha det du behöver för att kunna leva det liv du vill leva"

Positiv förändring möjlig

Vårt arbete i Ghana är en blandning mellan påverkansarbete, utbildning och distribution av verktyg som hjälper människor att bekämpa fattigdom både på individuell och samhällelig nivå. Bland annat håller Oxfam utbildningar i kompostering och andra smarta jordbrukstekniker. Vi startar klimatklubbar i skolor och spar- och långrupper så satt människor kan spara pengar och investera i sin verksamhet. Vi distribuerar vedsnåla spisar och förser kvinnor med boskap, tex grisar och getter. Vi sänder också lokalradio för att nå ut med ny kunskap till avlägset belägna samhällen.

Projekten i Ghana är bevis på att positiv förändring är möjlig. Samtidigt som dessa projekt påverkar individer på gräsrotsnivå kan de också användas i påverkansarbete för att driva igenom de politiska förändringar som behövs för att utrota extrem fattigdom för gott.

Taggar

Försörjning
Annons