Världen av Barnfonden

Barnfondens nya EU-projekt sätter jämställdhet och klimat i fokus

Uttar Pradesh i norra Indien är den mest tätbefolkade staten i hela landet. Här bor 200 miljoner människor och en majoritet av befolkningen är beroende av jordbruk för sin försörjning.

I vårt nya projekt, som finansieras av EU, arbetar Barnfonden i de delar av Uttar Pradesh som är mest eftersatta. För att alla barn ska ha möjlighet till en bättre framtid jobbar vi här för ett jämställt samhälle och med att stärka mödrar och andra kvinnor.

– Precis som i många andra delar av Indien är migrationen, arbetslösheten och fattigdomen utbredd i Uttar Pradesh. Flickor och kvinnor ses ofta som en börda i stället för en värdefull tillgång. Vi kommer att arbeta för att stärka kvinnors rättigheter och kapacitet, berättar Anna-Maria Romberg på Barnfonden som är ansvarig för projektet.

Vårt EU-finansierade projekt kommer att pågå i tre år och för att förändringarna ska bli hållbara på sikt arbetar vi med lokala civilsamhällesorganisationer. Närmare bestämt är det tio lokala organisationer vi arbetar tätt tillsammans med. Som en del i projektet kommer dessa organisationer att bli stärkta i sin kapacitet för att arbeta med jämställdhet och klimat.

Involverar både kvinnor och män

Projektet fokuserar på 150 av de mest utsatta byarna i Uttar Pradesh och totalt når vi ut till 15 000 kvinnor. För att få till en förändring i hela samhället behöver vi samtidigt arbeta med lokala myndigheter, samhällsledare och med män. Anna-Maria Romberg berättar mer om varför:

– Att engagera hela samhället är en framgångsrik strategi för att förbättra kvinnors rättigheter. Fokus ligger på att stärka kvinnorna, men det är också viktigt att särskilt männen blir engagerade för kvinnors rättigheter. Jämställdhet kan inte uppnås utan män.

Hon berättar vidare att det mer konkret innebär att uppmuntra män och pojkar att stödja kvinnors rättigheter och att arbeta för att förändra samhällets stereotypa föreställningar om kvinnor och män.

Fokus ligger på att stärka kvinnorna, men det är också viktigt att särskilt männen blir engagerade

Klimatförändringar splittrar familjer

Ett angeläget fokus i projektet är klimatet. I Uttar Pradesh har perioderna med värme och torka blivit längre, samtidigt som regnperioden blivit kortare. Innan kunde bönderna skörda tre gånger per år. Nu har skörden minskat till två gånger årligen.

– Klimatförändringar och för lite vatten tvingar männen i många familjer att migrera. Det gör att kvinnorna hemma drar ett tyngre lass som ensamstående och deras sårbarhet ökar.

Som en del av projektet arbetar vi därför med att förbättra situationen för kvinnor och hela familjer som är beroende av jordbruk. Det gör vi genom att:

  • Etablera 600 jordbruksgrupper med totalt 15 000 kvinnor
  • Träna kvinnor i utbildningsprogram inom entreprenörskap
  • Utbilda kvinnor i klimatvänliga jordbruksmetoder där de får lära sig om hur olika grödor används mest effektivt och vilka som fungerar bäst tillsammans
  • Träna kvinnor i att fatta beslut för sig själva och sin familj och att använda sin röst i samhället. De får nya färdigheter kring sina rättigheter och affärsmöjligheter.

Innovation som gynnar de mest utsatta

Anna-Maria Romberg ansvarar för projektet och har nära kontakt med vår samarbetspartner ChildFund Indien och EU. Hon berättar att projektet har stort fokus på att stärka civilsamhällesorganisationer, samtidigt som vi arbetar både med klimatfrågor och innovation kopplat till jordbruksmetoder och för att bönder ska få del av ny information och ny teknik.

– Genom att nå kvinnorna påverkar det också nästa generation med flickor och det skapar bättre förutsättningar för deras framtid, avslutar Anna-Maria Romberg.

Taggar

Bistånd & utveckling Försörjning Jämställdhet Klimat & miljö
Annons