nyhet av Afrikagrupperna

Att vara HBTQ-person i Nambia

JAY-JAY, 24 år, är HBTQ-aktivist och transperson – en vardag som inte är den lättaste i Namibia.

- Ofta får jag frågan ”När bestämde du dig för att du ville vara kvinna?”. Många förstår inte att det inte är ett val. Ingen skulle välja det här livet frivilligt, att dagligen utsättas för diskriminering och den ständiga risken att bli utsatt för våld. Att vara transperson är inget en väljer, en föds till det, säger JAY-JAY med eftertryck.

Många förstår inte att det inte är ett val

Trots att Windhoek, jämfört med andra delar av landet, är mer accepterande mot HBTQI-personer är diskrimineringen fortfarande utbredd. Diskriminering inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden samt vården är de flesta HBTQI-personers vardag. Lagen säkerställer heller inte HBTQI-personers rättigheter eller skydd mot diskriminering, berättar JAY-JAY.

Sodomi (sex med person av samma kön samt sex med djur eller “avvikande sexuell läggning”), vilket i sig är en diskriminerande kategorisering är fortfarande kriminaliserat i Namibia men tillämpas inte i praktiken. Höga tjänstemän, inklusive före detta president Sam Nujoma, har gjort flera offentliga uttalanden där homosexuella handlingar fördömts.

- De ledare som under kampen mot apartheid kämpade för frihet och rättigheter är idag emot våra rättigheter, säger JAY-JAY uppgivet.

Det sociala stigmat är utbrett och HBTQI-personers rörelsefrihet och sociala liv begränsas av rädslan för att utsättas för våld. För att juridiskt få ändra sitt kön ställs höga medicinska krav. Då Namibias hälsosystem inte tillhandahåller könsbestämande är lagen om könsbyte i princip otillgänglig

Efter att ha utbildats och fått pedagogiska verktyg av den namibiska civilsamhällesorganisationen Positive Vibes, partnerorganisation till Afrikagrupperna, leder JAY-JAY gruppdiskussioner (workshops) för personer som identifierar som HBTQI.

- Vi delar erfarenheter och lär känna och förstå vår identitet. Vi stärker varandra och lär oss om våra rättigheter i ett tryggt sammanhang där vi får möjlighet att vara oss själva.

Som HBTQI-personer tvingas vi vara starka varje dag

Under gruppsamtalen informeras deltagarna också om HIV och ges möjligheten att testa sig. Tillgången till vård för HBTQI-personer är bristfällig och många väljer att inte uppsöka vård på grund av risken att diskrimineras av vårdpersonal. HBTQI-personer är därför en av de största riskgrupperna för att smittas av HIV. Att identifiera sig som HBTQI-person och drabbas av HIV innebär dubbelt stigma, menar JAY-JAY.

Trots att Namibia har en lång väg att gå, både gällande förändring av sociala normer och lagliga skydd för HBTQ-personers rättigheter är JAY-JAY hoppfull.

- Det blir fler och fler synliga organisationer som kämpar för HBTQI-personers rättigheter. Men det är inte en lätt väg. Som HBTQI-personer tvingas vi vara starka varje dag.

Taggar

Jämställdhet
Annons