7 mensfakta som vi måste prata om

Världen

Varje dag har runt 300 miljoner människor mens. Det som är en oundviklig grej i mångas vardag är på flera håll i världen något som stoppar tjejer från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Här är mensfaktan som fler borde ha koll på.

1. Mens ses som farligt och skamligt

I hela världen möts vi av föreställningar om mens som något fult, farligt, smutsigt och skamfullt. Det blir tabu att prata om mens och tjejers behov när de har mens ignoreras. Många vet inte vad det är som händer när de får sin första mens. 

"När jag hade min första mens förbjöd min mamma mig från att korsa floden. Hon sa att jag skulle få demoner i mig. Under min andra mens korsade jag floden ändå utan att tveka, jag badade till och med och ingenting hände med mig"
Bandana, 15 år, Nepal

2. Myter om mens stänger ute tjejer från samhället

Genom att prata om mens och förändra attityder och beteenden kan många tjejers liv förbättras. Det är viktigt att öka kunskapen om vad mens faktiskt är, och hur en kan sköta sin mens på ett hygieniskt och säkert sätt.

3. Tjejer missar skolan

Var tredje skola i världen saknar säkra och bra toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter. Att vara hemma flera dagar i månaden påverkar skolresultaten negativt. Varje dag tvingas miljontals tjejer stanna hemma från skolan när de har mens. Det kan vara för

  • att det saknas säkra toaletter på skolan,
  • för att de inte har bra mensskydd och
  • för att de blir trakasserade om de blöder igenom kläderna.

"Innan vi byggde latrinen brukade vi gå till fälten på kvällen. Vi brukade samlas tre-fyra flickor och gå tillsammans, ganska långt bort. Vi gick aldrig dagtid"
Mir, 17 år, Pakistan

4. Bristen på toaletter är enorm

1 av 3 tjejer i världen saknar tillgång till en trygg toalett. Tillsammans spenderar de 97 miljarder timmar varje år på att hitta en plats där de kan tvätta sig och byta mensskydd. Ändå har miljontals inget annat val än att gå på toa utomhus.

5. Svårt att få tag i mensskydd

88 pro­cent av alla tjejer i världen an­vän­der inte kom­mer­siella mensskydd när de har mens. Istäl­let an­vänds tra­sor, gräs, aska, tid­ningspap­per, toalettpap­per eller bo­mull. Förutom att vara obekväma så kan sådana mensskydd leda till in­fek­tioner eller an­dra besvär.

Tyg som tvät­tas och torkas på ett bra sätt är inte farligt att an­vända, men prob­lemet är ofta att brist på rent vatten och tvål gör att tyget inte kan tvät­tas på ett bra sätt, och men­stabu gör att tra­sor inte kan torkas öp­pet. Där­för an­vän­der många tjejer smut­siga och blöta tra­sor vilket är både obekvämt och farligt.

"Vi kräver att regeringen ska budgetera för gratis mensskydd så att de når alla skolflickor"
Pauline, 18 år, Uganda

6. Första mensen – dags att gifta sig

Varje dag tvingas 30 000 flickor gifta sig. På många platser ses första mensen som ett tecken på att en flicka blivit kvinna och därmed borde vara redo att sluta skolan, gifta sig och bli mamma – även om hon bara är 10-11 år.

7. Menstabut har lett till att det finns väldigt lite forskning om hur mens påverkar tjejers liv,

och vilka insatser som behöver göras för att mens inte ska begränsa deras vardag. I många länder vet vi bara att det påverkar hälsa, skolgång, arbete och hemmiljö, men eftersom mens anses vara tabu och privat finns väldigt lite kunskap och forskning om hur och på vilket sätt.

Taggar

Hälsa Jämställdhet