5 fakta om hungerkatastrofen

Här är fem fakta om hunger och den globala hungerkatastrofen. Foto: Plan International
Världen

På bara två år har antalet människor som står inför akut hunger mer än fördubblats. Här är 5 fakta om hungerkatastrofen – och tips på hur du kan göra skillnad!

Årets tema i Musikhjälpen är ”Ingen ska behöva dö av hunger”. I år har Musikhjälpens resande reporter Tina Mehrafzoon rest till Etiopien med Plan International för att rapportera om den akuta hungerkatastrofen. Tillsammans med Plan har vi tagit fram fem punkter om hungerkatastrofen. För varje dag som går blir det värre – vi måste agera nu.

Här är fem fakta om hungerkatastrofen

  • Vad är svält?

Svält innebär ett allvarligt tillstånd där minst 20 procent av hushållen i området lider av akut matbrist och över 30 procent av barnen under 5 år lider av akut undernäring.

  • Varför saknar så många människor mat för dagen?

Konflikter och hot om våld, klimatförändringar, ekonomisk instabilitet och begränsad tillgång till humanitära insatser är de främsta orsakerna till hunger och svält. Effekterna av pandemin och krisen i Ukraina har förvärrat situationen. Dessutom blir extremväder som torka allt vanligare. Det får allvarliga konsekvenser när det inte regnar som vanligt, som att grödor torkar ut och boskap dör.

  • Hungerkatastrofen är global

Människor över hela världen påverkas av hungerkrisen, från Guatemala och Haiti till Somalia och Bangladesh.

  • Mest förödande hungerkatastrofen någonsin

Barn dör. I länder som Sudan, Somalia och Haiti är katastrofen akut. På bara två år har antalet människor som står inför akut hunger mer än fördubblats, från 135 miljoner människor före pandemin till 345 miljoner 2023. Barn drabbas hårt av kriser och hungerkrisen är inget undantag.

  • Hur påverkas barn när de går hungriga?

Fler än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. På kort tid förlorar de snabbt en stor del av sin kroppsvikt. Det innebär en omedelbar risk för deras överlevnad. Barns hälsa och utveckling påverkas negativt när de inte får tillräckligt med näring, särskilt medan de är små. Matbristen påverkar också deras utbildning. Det är svårt att koncentrera sig i skolan när man är hungrig.

Taggar

Bistånd & utveckling Försörjning Global ekonomi Hälsa Klimat & miljö Mänskliga rättigheter