Flykt & migration

Migration betyder att människor flyttar mellan länder. Frivilligt eller ofrivilligt. Många flyttar för att dom träffat kärleken eller vill få bättre arbete. Medan andra tvingas på flykt från krig och nöd.

Att vara flykting innebär att man har tvingats fly från sitt hem på grund av till exempel förföljelse, krig, etnisk konflikt eller miljökatastrof. Många blir internflyktingar och söker skydd i grannländer eller näraliggande regioner inom hemlandet. Andra försöker ta sig till andra delar av världen för att söka asyl.

Flyktingar befinner sig ofta i extremt utsatta situationer utan tillgång till livsnödvändigheter såsom mat, vatten och mediciner. Många lever i flyktingläger som upprättats av olika internationella organisationer, men även där är tillvaron otrygg.

FN arbetar för att minska ojämlikheten inom och mellan länder, som en del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans har medlemsländerna gått med på att arbeta aktivt med 17 olika målsättningar fram till år 2030, för att bidra till en hållbar värld. 

Mål 10: För minskad ojämlikhet innebär bland annat att alla människor oavsett bakgrund ska bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Målet ska underlätta en säker och ansvarsfull global rörlighet av personer, inklusive en planerad och välfungerande migrationspolitik. Dessutom ska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar minska senast år 2030, det vill säga att ingen ska kunna tjäna stora summor pengar på att migranter skickar delar av sin inkomst till familjen i hemlandet.

Flera svenska biståndsorganisationer arbetar med flykt och migration. Vissa arbetar för migrantarbetares rättigheter och andra finns på plats i flyktingläger. I Sverige ordnar många organisationer aktiviteter för nyanlända så att dom snabbare ska lära sig språket, träffa nya vänner och komma in i samhället.

Läs mer om flykt och migration