Flykt & migration

Migration betyder att människor flyttar mellan länder. Frivilligt eller ofrivilligt. Många flyttar för att dom träffat kärleken eller vill få bättre arbete. Medan andra tvingas på flykt från krig och nöd.

68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017. Att vara flykting innebär att man har tvingats fly från sitt hem på grund av förföljelse eller krig. Många blir internflyktingar och söker skydd i grannländer eller näraliggande regioner inom hemlandet. Andra försöker ta sig till andra delar av världen för att söka asyl.

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. UNHCR ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl. Men i praktiken är vissa länders politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar från att söka asyl. 

Flera svenska biståndsorganisationer arbetar med flykt och migration. Vissa arbetar för migrantarbetares rättigheter och andra finns på plats i flyktingläger. I Sverige ordnar många organisationer aktiviteter för nyanlända så att de snabbare ska lära sig språket, träffa nya vänner och komma in i samhället.