Flykt & migration

Migration betyder att människor flyttar mellan länder – frivilligt eller ofrivilligt. Många flyttar för att de träffat kärleken eller vill få bättre arbete. Andra tvingas på flykt från krig och nöd.

Över 110 miljoner människor är på flykt, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s data från maj 2023. Att vara flykting innebär att man har tvingats fly från sitt hem på grund av förföljelse eller krig. Många blir internflyktingar i närliggande regioner inom hemlandet eller flyr till ett grannland. Andra försöker ta sig till andra delar av världen för att söka asyl. Att söka asyl innebär att man söker skydd i ett annat land och det är en mänsklig rättighet

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. 149 länder har skrivit under FN:s flyktingskonvention, där det bland annat står att man inte får hindra någon från att ta sig in i landet för att söka asyl eller skicka tillbaka människor till länder där de riskerar förföljelse. UNHCR ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl. Men i praktiken är vissa länders politiska riktlinjer utformade för att avskräcka flyktingar.

Flera svenska biståndsorganisationer arbetar med flykt och migration. Vissa arbetar för migrantarbetares rättigheter och andra finns på plats i flyktingläger. I Sverige ordnar många organisationer aktiviteter för nyanlända så att de snabbare ska lära sig språket, träffa nya vänner och komma in i samhället.