Annonser
Annons: Albins folkhögskola
view counter
Annons: Djurens rätt
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Annons: Life & Peace
view counter
Annons: Act Now for Climate Justice
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons: Forum för levande historia
view counter
Annons: Rädda Regnskog
view counter

Medlemsorganisationer

A B C D E F H I K L N O P R S U V W

Socionomer Utan Gränser

Socionomer Utan Gränser är en ideell humanitär organisation som grundades år 2010 för att bedriva internationellt socialt arbete över hela världen. Deras huvudfrågor är fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Studiefrämjandet

är ett av Sveriges största studieförbund. De stora ämnesområdena är natur, djur, miljö, kultur och musik. Studiefrämjandet verkar för ökad kunskap om människors livsvillkor och om de ekologiska sammanhangen på vår jord.

Studieförbundet Bilda

Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. Bland förbundets medlemsorganisationer finns de flesta frikyrkor och deras ungdomsförbund, jämte ortodoxa, katolska och österländska kyrkor och ekumeniska organisationer.

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Svalorna Indien Bangladesh har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i över 50 år.

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika stödjer utsatta människor i Bolivia, Nicaragua och Peru att organisera sig och samarbeta för att öka sitt inflytande i samhället och förändra det i en positiv riktning.

Svenska Afghanistankommittén

SAK stöder utvecklingen i ett av världens fattigaste länder. Föreningen verkar för ett demokratiskt samhälle genom återuppbyggnads- och utvecklingsbistånd i Afghanistan. Stöd ges bland annat också för att främja de afghanska flyktingarnas återvändande.

Svenska FN-förbundet

Sprider kunskap om FN i Sverige, eftersom vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. Vi följer FN:s arbete och för kunskapen vidare till 110 lokala FN-föreningar, skolor och svenska folkrörelser.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan arbetar med katastrofhjälp, långsiktig utveckling och med kyrkor i Afrika och Asien. Målet är att bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Föreningen Svenska Läkare Mot Kärnvapen, SLMK, har omkring 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Målet och syftet är att förhindra kärnvapenkrig och avskaffa kärnvapen i världen, samt sprida kunskap kring riskerna med kärnvapenhantering.

Svenska missionsrådet

SMR är en sammanslutning av trossamfund, missionsorganisationer och andra kristna organisationer i Sverige som samverkar med varandra och andra aktörer i Sverige och internationellt. SMR har ett ramavtal med Sida om bidrag till utvecklingssamarbete.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på