Forum Syd

Forums Syd är en biståndsorganisation som arbetar för människors rättigheter. Deras vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Forum Syd är den största plattformen i Sverige för det civila samhället. De samarbetar med flera organisationer kring frågor som rör demokrati, jämställdhet och ett hållbart användande av naturens resurser. Arbetet handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv.

Forum Syd har omkring 160 medlemmar som alla är biståndsaktörer i det civila samhället. Forum Syd har kontor i Sverige, Colombia, Kenya, Somalia, Kambodja och Belarus och stöttar lokala organisationer direkt på plats. De bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling.

Forums Syd anordnar seminarier, debatter och evenemang för alla som arbetar med bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Taggar

Mänskliga rättigheter Global ekonomi Bistånd & utveckling