Gå med i Globalportalen

Vill din organisation nå ut till unga? Globalportalen ökar kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos unga personer i Sverige. 

Med över 470 000 besök om året är vi organisationers effektiva kanal för att nå unga människor som vill göra världen bättre. Globalportalen drivs av ForumCiv sedan början av 2000-talet. 

Deltagarorganisationer får:

  • Ökad exponering för unga som vill engagera sig i globala frågor via Globalportalens kanaler med temalagt och målgruppsanpassat material
  • Kompetensutveckling inom digital kommunikation 4 gånger per år
  • Gratis annonsering av lediga tjänster och praktikplatser

Ansök om deltagande:

Deltagande är öppet för ideella föreningar verksamma inom utvecklingssamarbete och globala frågor. Deltagaravgiften är 6 000 kronor per år. Läs mer i våra riktlinjer för deltagande i nätverket.

Skicka in er intresseanmälan till info@globalportalen.org bestående av:

  • kort presentation av organisationen
  • organisationsnummer
  • stadgar och senaste årsredovisning
  • kontaktperson gentemot Globalportalen

Välkommen med er ansökan!