======= &noscript=1"/> >>>>>>> master

Gå med i Globalportalen

Vill din organisation nå ut till unga? Globalportalen ökar kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos unga personer i Sverige. 

Med över 450 000 besök om året är vi organisationers effektiva kanal för att nå unga människor som vill göra världen bättre. Globalportalen drivs av Forum Syd sedan början av 2000-talet. 

Deltagarorganisationer får:

  • Ökad exponering för unga som vill engagera sig i globala frågor via Globalportalens kanaler med temalagt och målgruppsanpassat material
  • Kompetensutveckling inom digital kommunikation 4 gånger per år
  • Gratis annonsering av lediga tjänster och praktikplatser

Ansök om deltagande:

Deltagande är öppet för ideella föreningar verksamma inom utvecklingssamarbete och globala frågor. Deltagaravgiften är 6 000 kronor per år.

Skicka in er intresseanmälan till info@globalportalen.org bestående av:

  • kort presentation av organisationen
  • organisationsnummer
  • stadgar och senaste årsredovisning
  • kontaktperson gentemot Globalportalen

Välkommen med er ansökan!