Event

Intro­duk­tion för studen­ter

Tid:
Plats: Kungliga biblioteket , Stockholm

I början av varje termin erbjuder vi studenter en introduktion till KB:s verksamhet och samlingar.

Introduktionen är avsedd för studenter som behöver lära sig att hitta källmaterial till projekt och uppsatser. Utöver en allmän introduktion till KB erbjuder vi möjligheten att träffa och ställa frågor till representanter för KB:s olika samlingar: böcker, tidskrifter, dagstidningar, film, tv, radio, musik, handskrifter, personarkiv, kartor, bilder, fotografier, vardagstryck och affischer.

Läs mer och anmäl dig här!