======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
Volontär & Aktivism av Naturskyddsföreningen

Våra segrar för miljön 2018

Här är några exempel på segrar under året som visar att envist engagemang ger resultat. Läs och bli inspirerad - så siktar vi ännu högre 2019. Tillsammans är vi 226 000 personer starka!

Globala kosmetikaföretag slutar att använda PFAS i sina produkter

Genom projektet Surfejs lyckades vi övertyga flera stora kosmetikaföretag Lumene, H&M, The Body Shop, Isadora och L’Oréalatt att sluta använda miljögifterna PFAS i sina produkter.

Mindre palmolja i våra tankar

I november beslutades om nya regler som begränsar efterfrågan på palmoljeprodukten PFAD i biodrivmedel. Det här är en fråga som vi har drivit länge. Det nya reglerna kommer att leda till minskad skövling av tropisk skog.

Världsbanken ändrar sin policy

38 organisationer över hela världen, bland annat Naturskyddsföreningen, bidrog till att Världbanken har lovat att sluta finansiera utvinning av olja och gas senast nästa år. En betydande seger för miljön och klimatet!

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen

I september fick vi det glädjande beskedet att inget kalkbrott tillåts i Bunge vid Ojnareskogen på Gotland. I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att rädda den fantastiska naturen och de särpräglade arterna i Bunge och Ojnareskogen.

6687 nya bostäder till vilda bin

Vår uppmaning om att bygga vildbihotell för att hjälpa vildbin spred sig som en löpeld. 6687 personer satte upp och rapporterade sina bihotell till oss. Insatsen gav ökad kunskap om de vilda bina och deras situation, gav bostäder till tusentals bostadslösa vildbin och gav dessutom viktig data om som kommer att analyseras av forskare vid Lunds universitet.

Det byts kläder i Sverige och Norden som aldrig förr

Till Nordic Swap Day - Sveriges största klädbytardag anslöt sig Island där ungdomar bytte kläder i Reykjavik. Det byttes också kläder i Danmark, Sverige och Norge denna dag. Bara i Sverige fick 44 000 plagg nya ägare vilket sparade 204 ton koldioxid jämfört med om plaggen hade nytillverkats. Den 6 april 2019 är det dags igen!

Äntligen blev årets julklapp det återvunna plagget!

Det här är en riktigt stor seger för Naturskyddsföreningen och alla medlemmar i Handla Miljövänligt-nätverket som kampanjat och ordnat Klädbytardagar de senaste 10 åren för att inspirera till återanvändning i våra garderober. 

Stort engagemang för "Fixa grejen"

100 lokalföreningar runt om i Sverige deltog i Miljövänliga Veckan med temat Fixa grejen där budskapet är att reparera och vårda prylarna, kläderna och elektroniken. Det ordnades workshops, reparationskaféer, det skrevs insändare och det gjordes inventeringar av yrkesfixare.

Bra Miljöval-märkt el stöttar ännu fler miljöprojekt

Elbolag som säljer Bra Miljöval-märkt el sätter av pengar till projekt för att minska både energianvändningen i Sverige och miljöpåverkan från produktionen. Under 2018 redovisades bolagen åter igen ökande försäljningsvolymer vilket innebär att vi kan stötta ännu fler projekt än vanligt. Exempel på projekt som dragits igång är återställning av vattendrag och utrivning av vandringshinder i Kävlinge, Dorotea och i Krokum kommun. Även energieffektivisering i Skogsvallens ishall och i ett vätgas och bränslecell drivet miljonprogramshus i Vårgårda.

Våra globala samarbeten lyfter kvinnor och reformerar lagstiftningar

Tack vare Naturskyddsföreningens stöd och arbete med kustsamhällen i flera afrikanska låginkomstländer har en reforme­ring av fiskerilagstiftningen påbörjats och fler kvinnor och unga är delaktiga i besluts­fattande processer.

Elfordonspremien utökas till båtar

I våras blev det klart att elfordonspremien utvidgas till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar. Sverige är ett stort båtland med ca 600 000 utombordsmotorer. I en gammal tvåtaktare passerar upp till 30% av bränslet oförbränt rakt ut i vattnet. Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Naturskyddsföreningen har därför drivit behovet av ökad andel elutombordare i Sverige. På Naturskyddsföreningens webbsida toptensverige.se kan du få tips och råd samt se pris och prestanda på olika elutombordare.

Taggar

Klimat & miljö