Vaccin som förändrat världen

Världen

Vaccin räknas som en av världshistoriens främsta framgångar inom området hälsa. Här är några exempel på vaccin som förändrat världen och som räddar miljontals liv varje år.

Mässlingsvaccin

Ett av de mest effektiva vaccin som tagits fram är mässlingsvaccinet. Mellan år 2000 och 2018 beräknar WHO att vaccinet har förebyggt 23.2 miljoner dödsfall. Mässling är en extremt smittsam virussjukdom som kan ge svåra skador och orsaka dödsfall hos barn. Innan mässlingsvaccinet kom år 1963, spreds viruset i epidemier med två till tre års mellanrum. Mässling orsakade ungefär 2.6 miljoner dödsfall varje år.

Tack vare vaccinet finns hopp om att snart kunna utrota mässling helt. Dock visar siffror från senaste åren en oroväckande ökning av antal smittade i medel- och höginkomstländer som har en stabil tillgång till vaccin. Detta beror på att ett ökat antal föräldrar väljer att avstå från att vaccinera sina barn. Att mässling återuppstår i länder där sjukdomen varit utrotad är mycket allvarligt.

Antal bekräftade fall av mässling i Europa:

  • 2007: 7500 
  • 2013: 32 000 
  • 2019: 82 000 

Poliovaccin

Sedan 1988 har fallen av polio minskat med hela 99 procent, från 350 000 fall 1988 till 33 fall 2018. Vaccinationsinsatserna som startade 1988 har stoppad miljontals fall av den farliga smittan som kan leda till förlamning eller i värsta fall död. Polio drabbar främst barn under fem år. Smittan sprids snabbt och kan på några timmar leda till allvarliga och permanenta skador som förlamning.
Det finns inget botemedel när någon fått polio, sjukdomen går därför endast att förebygga med hjälp av vaccin. Idag uppkommer endast inhemska utbrott av polio i områden i Afghanistan och Pakistan. Om Polio inte utrotas där också, finns en risk att nya fall av polio sprids till länder som inte längre har sjukdomen enligt WHO.

Vaccin mot gula febern

Gula febern orsakas av stick från tropiska myggor och förekommer i delar av Afrika, Central- och Sydamerika. Vaccinet mot gula febern kom redan på 1930-talet och är ett av de mest effektiva vaccin som finns. En dos räcker för att ge ett livslångt skydd. Tyvärr är vaccinationsgraden låg i länder där risken för utbrott av gula febern är hög. Antalet fall har ökat det senaste tio åren, vilket kan bero på bland annat klimatförändringar och ökad urbanisering.

Sedan 2017 arbetar WHO utifrån EYE-strategin (Eliminate Yellow Fever Epidemics) som går ut på att förebygga smitta, stoppa spridningen av pågående utbrott och försäkra tillgången till vaccin. Visionen är att man ska utrota gula febern till år 2026.

Vaccin mot covid-19 

Vaccin mot covid-19 må inte ha förändrat världen än, men det är på god väg. Enorma resurser har lagts på att ta fram effektiva och säkra vaccin mot covid-19. I slutet av januari var 100 miljoner människor i världen vaccinerade och antalet fortsätter att öka. Vaccinet är den mest kraftfulla lösningen för att få stopp på spridningen av smittan och äntligen få ett slut på pandemin.

Vaccin mot covid-19 har tagits fram väldigt snabbt jämfört med de flesta andra vaccin som arbetas fram under flera år. Det betyder inte att vaccinet är sämre eller inte testats tillräckligt. Den snabba framtagningen av vaccinen handlar främst om god planering, hårt arbete av forskare och internationella samarbeten. Långt innan covid-19 bröt ut visste forskare världen över att en pandemi säkert skulle inträffa inom några år. Därför kunde regeringar och internationella organ som WHO förbereda sig innan den bröt ut.

Det gick även betydligt snabbare än vanligt för forskare att få medel till att ta fram vaccin mot covid-19. Extrapersonal sattes in för att skynda på administrativt arbete och få igång tester. Vaccinstudier fick rekordmånga volontärer, något som kan ta flera månader gick på några timmar tack vare stort mediapådrag och sociala medier. Detta i kombination med att tidiga vaccin presterade bra i tester och därmed kunde utvecklas till att bli ännu bättre, är anledningen till att vaccin utvecklats i så snabb takt.

Vaccin gör att vi slipper många farliga sjukdomar som tidigare orsakat stora antal dödsfall. Det är viktigt att inte glömma bort anledningarna till att vi vaccineras. Bara för att sjukdomarna inte får några eller endast ett fåtal utbrott idag betyder inte det att faran är över. Slutar vi vaccinera oss själva och andra ökar risken att smittor får nytt liv, vilket i värsta fall leder till att fler människor dör i onödan.

Taggar

Hälsa