nyhet av RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

Trump stoppar bistånd till alla som inte tar avstånd från aborträttigheter

Maria Andersson och Kristina Ljungros.

Donald Trump valde att som ett av sina första beslut att stoppa allt amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med abortfrågan genom att återinföra Global Gag-regeln. Ett beslut som kommer att innebära att bland annat RFSUs systerorganisationer kommer att få stänga kliniker och som en följd kommer fler kvinnor att dö.

Sedan Ronald Reagan var president i USA så har republikanska presidenter tillämpat den så kallade Global Gag-regeln, som innebär stopp för bistånd till organisationer som är för legal abort. USA står för ca 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa, och i nuläget beräknas ungefär hälften av detta bistånd gå till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Global Gag-regeln innebär att en organisation som mottar amerikanskt bistånd inte får arbeta med abortfrågan ens med egna medel, eller med stöd från andra länder som till exempel Sverige.

- Dagens besked är ett stort bakslag mot kvinnors reproduktiva hälsa och kommer att slå hårdast mot de mest utsatta, säger Maria Andersson, generalsekreterare RFSU. Organisationer som arbetar med bland annat abortvård och preventivmedelsrådgivning kommer att tvingas avsluta sina verksamheter. Det i sin tur innebär att ett oräkneligt antal kvinnor kommer att dö som följd av osäkra aborter samt otillräckliga resurser och bristande hygien vid förlossningar.

- Vi ser just nu en global politisk utveckling som slår hårt mot kvinnors rättigheter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU, och det är därför mycket viktigt att den svenska regeringen står upp för sexuella och reproduktiva rättigheter vid politiska förhandlingar och inom arbetet i FNs säkerhetsråd samt prioriterar dessa frågor inom det svenska biståndet.

RFSU är en del av IPPF, International Planned Parenthood Federation, med verksamhet i 160 länder. IPPF är världens största organisation som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter och många av medlemsorganisationerna kommer att påverkas av dagens beslut.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons