Trump återinförde Global gag rule – Vad hände sen?

Världen

År 2017 när Donald Trump blev president så bestämde han sig för att sin första dag återinföra the Global Gag rule. Lagen innebär att han drar in allt amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar för aborträtten. Detta skulle i sin tur leda till fler osäkra aborter och som redan i dagsläget tar 47 000 kvinnors liv världen över varje år.

Problemet med införandet av Global Gag Rule

Policyn är en republikansk tradition och givetvis ville Trump inför detta. Det innebär i korta drag att organisationer som tar emot amerikanskt bistånd inte får arbeta med abortfrågan. Detta begränsar även arbetet med egna medel eller med internationellt stöd från andra länder. Det betyder alltså att om en organisation tar emot amerikanskt bistånd så får dem oavsett inte arbeta med abortfrågan, även om arbetet sker med pengar från andra element.

Rätten till säkra aborter och tillgänglighet till preventivmedel för alla kvinnor ska vara en mänsklig rättighet. Hela sexton miljoner flickor och tonåringar föder barn varje år, men med organisationer som jobbar för kvinnors rätt till abort så går detta att förebygga. Men införandet av Global gag rule innebar att många organisationer som arbetar för kvinnors rätt till abort ställdes inför tuffa val. Valet stod mellan att fortsätta ta emot amerikanskt bistånd men inte få arbeta med abortfrågan eller inte ta emot biståndet och fortsätta med nästan obefintliga pengar arbeta för abortfrågan.

Problematiken kring att begränsa flickor och kvinnors eget val av abort eller hjälp när det kommer till sexuell och reproduktiv hälsa blir att deras makt över sina egna kroppar och liv tas ifrån dem. Detta tvingar i sin tur civilsamhällesorganisationer att tystna och därför begränsas arbetet för kvinnors rättigheter. Aborterna minskar inte heller i situationer som dessa utan sker bara på ett mindre säkert sätt och kvinnornas liv blir hotade. 22 miljoner kvinnor i världen går redan i genom osäkra illegala aborter varje år och Global gag rule har historiskt sett visat sig medföra fler aborter som utan rätten till hjälp blir allt farligare och osäkra.

Världen mobiliserar sig för aborträtten - She Decides uppkom!

För till skillnad från tidigare har Global gag rule endast handlat om de pengar som går till organisationer som får amerikanskt stöd för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Nu gäller policyn istället hela den amerikanska budgeten för global hälsa. Detta innebär att det slår mycket bredare och drabbar även organisationer som arbetar med annan problematik, som malaria och HIV med fler. För om dessa organisationer också arbetar med abortfrågan så får dem inte heller något bistånd.

Beslutet gav upphov till rörelsen She Decides, där initiativet kom från Sverige tillsammans med Belgien, Danmark och Nederländerna. Målet med rörelsen var och är än idag att försöka täcka upp för de hål som det amerikanska biståndet skulle lämna efter sig. Under det första året samlades 445 miljoner in och 40 000 personer blev She Decides - vänner  för att öka mobiliseringen och bidra till stödet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. She Decides har i år funnits i 3 år och fortsätter arbeta för alla kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp.

Viktiga anledningar till att aborträtten ska finnas;

  • Avgörande för ett jämställt samhälle.
  • Kvinnor får möjlighet att färdigställa sina studier och välja sina liv.
  • Aborterna minskar ändå inte - utan blir bara utförda på ett osäkert och illegalt sätt. 
  • Politiska känsligheten kring abort gör att civilsamhället tystnar kring frågan och kan därmed inte arbeta med frågan lika effektivt.

Vill du engagera dig för kvinnors rätt till makt över sin egen kropp? Då kan du gå in på She Decides hemsida och skriva under manifestet! Lägg till din röst tillsammans med 126 000 andra röster.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter