Världen av Afrikagrupperna

Sydafrikas kvinnor kräver ett slut på kvinnomorden

Augusti är den nationella kvinnomånaden i Sydafrika. Mot slutet av månaden, kom rapporter om flera fall där kvinnor har kidnappats, våldtagits och mördats i landet.

Fallet om den 19-åriga Uyinene Mrwetyana fick särskild uppmärksamhet på sociala medier. Mrwetyana var student vid University of Cape Town. När hon en eftermiddag skulle hämta ut ett paket hos posten blev hon våldtagen och mördad av en man som var anställd på postkontoret. Under hashtagen #RIPUyinene har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats i förtvivlan, sorg och ilska. Till följd av detta har hashtagen #AmINext? skapats för att belysa kvinnors konstanta rädsla för att utsättas för våld i hemmet och offentligheten.

Våld mot kvinnor en samhällsnorm

Som tillskott till de inlägg som postats på sociala medier, har det anordnats minnesstunder i hela Sydafrika och demonstrationer i Kapstaden. Under en minnesstund som jag deltog i tände vi ljus för alla offer och överlevare av våldet. Det uttrycktes sorg och ilska över att mäns våld mot kvinnor har utvecklats till en samhällsnorm, samt att vi lever i ett samhälle där kvinnor måste beakta våld i alla sammanhang oavsett tid på dagen. I ett tal inför demonstranterna förra veckan presenterade president Ramaphosa en nationell plan som ämnar att införa strängare straff för våldtäkter och mord av kvinnor. Hans budskap var att män som mördar eller våldtar kvinnor förtjänar livstids fängelsestraff, och att frågan om dödsstraff ska debatteras i parlamentet.

25 procent är drabbade

Mäns våld mot kvinnor är ett av Sydafrikas största samhällsproblem. Enligt officiell statistik har 25 procent av kvinnor i Sydafrika utsatts för fysiskt våld någon gång i deras liv. Det sker cirka 137 våldtäkter om dagen och det har även konstaterats att en kvinna blir mördad var tredje timme. Det är dock viktigt att notera det enorma mörkertalet, då endast 1 av 9 kvinnor i Sydafrika rapporterar sexuellt våld. En orsak till detta förklaras vara förtryckande normer som genererar rädsla och hindrar kvinnor från att uttala sig. En annan anledning är den begränsade tilliten till polisen och offentliga myndigheter.

Arbetar med feministiska strategier

Som en feministisk organisation, arbetar Afrikagrupperna med olika partnerorganisationer för att få ett slut på våld mot kvinnor. Ett exempel på detta är organisationen WoMin. De arbetar med feministiska strategier för att bekämpa våld mot kvinnor, med särskild fokus på områden där stater och företag missbrukar naturresurser. I början av kvinnomånaden anordnade WoMin ett så kallat rundabordssamtal, med syfte att diskutera strategier som kan antas för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Afrikagrupperna och andra organisationer från regionen medverkade under mötet.

Rundabordssamtalet präglades av diskussioner kring vikten av fungerande institutioner och olika sätt att kräva skydd av legala skyddsnät. Det yttrades även om att implementering av lagar kräver att patriarkala strukturer och system motarbetas av civilsamhället. Vi behöver därmed bemöta kvinnor i deras egna kontexter och bilda trygga feministiska sammanhang som skapar rum för traumahantering. Detta ger även kvinnor möjligheten att organisera sig och tillsammans framta möjliga strategier som eliminerar patriarkala strukturer. Genom att du stödjer Afrikagrupperna kan organisationer som WoMin få tillgång till resurser som stödjer kvinnors rättigheter. På det viset är bidrar du till kampen mot mäns våld mot kvinnor i södra Afrika.

Demonstranterna ställer krav på företag

Idag, den 13 september, har mer än 72 civilsamhällsorganisationer och individuella aktivister fått nog av det ökade våldet mot kvinnor. En demonstration hölls i stadsdelen Sandton utanför Johannesburgs börshus (JSE), den ekonomiska kärnan i Sydafrika. Demonstranterna ställer nu krav på att företagen ska stödja kampen mot könsbaserat våld, med två procent av varje företags vinst. I ett tal som hölls av JSEs högsta chef, bad hon om att få återkomma med en plan om hur de kan stödja kampen, något som fick starka reaktioner då landets kvinnor kräver förändring nu. Afrikagrupperna var där för att stötta den enorma kraft som civilsamhället och aktivister bidrar till i kampen mot det utbredda våldet.

Sandrine Ndayambaje
praktikant på Afrikagruppernas kontor i Johannesburg

Taggar

Jämställdhet
Annons