av Olof Palmes Internationella Center

Stoppa bomberna!

Världen

Risken för kärnvapenkrig är större än på decennier. Men katastrofen kan undvikas. Under kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA väckte kapprustningen sådan skräck att länderna lyckades enas om nedrustning. Nu vi måste göra det igen.

Palmecentret lanserar sajten stoppabomberna.nu för att fler ska lära sig mer om kärnvapenhotet och kunna ta en informerad ställning och engagera sig i frågan.

På tröskeln till kärnvapenkrig

Tanken på ett kärnvapenkrig är så mardrömslik att vi helst inte närmar oss den. Men det är allvar nu – hotet är på riktigt. Stridsspetsar som bygger på klyvning eller sammanslagning av atomkärnor är världshistoriens mest destruktiva vapen. Vi har all anledning att fasa inför dem.

Efter åttio- och nittiotalets avtal om nedrustning grodde optimismen om en framtid bortom atombomben. Men sedan millennieskiftet har trenden tvärtom vänt.

Ryssland och USA har övergett tidigare nedrustningsavtal och trappat upp retoriken. Konfliktnivån har skärpts.

Dessutom har nya former av kärnvapen utvecklats, med mångfaldigt starkare effekt än de som fälldes under andra världskriget.

Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten. I klartext: vi står inför det mest kritiska läget sedan kalla krigets frostigaste dagar.

Nu måste vi agera, omvandla den där knuten i magen och skräcken inför tanken till handling. Först då kan vi säkra freden.

Besök stoppabomberna.nu

Taggar

Krig & fred
Annons