Världen av

Sonaha mot staten: ett ursprungsfolks kamp för överlevnad

Kvinnan på bilden vaskar guld i Karnalifloden i västra Nepal – en traditionell sysselsättning för Sonahafolket. Bilden togs av FIAN Nepal, som är samarbetspartner med JuRI-Nepal.

På båda sidor av Karnalifloden i västra Nepal, bor den största delen av Sonahafolket – en extremt liten och marginaliserad folkgrupp i Nepal. Sonahafolket är seminomader som i generationer flyttade runt Karnalifloden. De livnär de sig på att fiska och vaska guld och är därför väldigt beroende av tillgång till naturresurser.

Under 1988 etablerades Bardiya National Park i de områden där Sonahafolket var bosatta. Detta vände Sonahafolkets liv upp och ned eftersom staten införde en strikt politik för bevarande av naturresurser. Förutom att Sonahafolket var tvungna att flytta från sina bosättningsområden, som nu var en del av national parken, blev deras traditionella sysselsättning – fiske och guldvaskning – olagliga och straffbara. Tack vare lokala civilsamhällesorganisationers aktiva arbete, blev dessa aktiviteter tillståndreglerade i parkens buffertzoner. Sådana tillstånd var mycket restriktiva, vilket utgjorde ett hot mot Sonahafolkets försörjning och överlevnad. För att kunna försörja sig och sina familjer, var många Sonaha tvungna att arbeta under slavliknande förhållanden eller fly exempelvis till Indien som säsongsarbetare.

Nepal är välkänt för sin etniska mångfald; officiellt erkänns 59 etniska grupper som ursprungsfolk, eller Janajati, som de kallas i Nepal. Att erkännas som ursprungsfolk innebär tillgång till vissa särskilda rättigheter som definieras i internationella konventioner och nationella lagar.

Sonahafolket är bland de grupper som fortfarande inte är erkända som ursprungsfolk, trots att de har ett eget språk, traditioner och kultur. Som konsekvens av detta, berövas Sonahafolket de få förmåner, som finns för ursprungsgrupper enligt nationala lagar.

Justice and Rights Institute-Nepal (JuRI) är en av IMs lokala partnerorganisationer och där tillbringade jag fyra månader under min utlandspraktik. JuRI arbetar aktivt för att förändra Sonahafolkets situation i Nepal. JuRI drev tillsammans med FIAN Nepal en tvist i Nepals högsta domstol för erkännande av Sonahafolket som ursprungsfolk.

“Att representera marginaliserade grupper i Nepal, kämpa för deras rättigheter och säkerställa deras tillgång till resurser är JuRI-Nepals uppdrag och skälet till att organisationen grundades. Att driva tvisten för Sonahafolket var ett sätt att göra staten ansvarig för de grundläggande mänskliga rättigheterna och ursprungsbefolkningens rättigheter” säger min kollega Bishnu Pd. Pokhrel på JuRI-Nepal, som var aktivt engagerad i rättsprocessen.

Efter den långa processen kom domstolens avgörande, som erkände att Sonahafolket är ett ursprungsfolk i Nepal.

I teorin betyder det att Sonahafolket ska få tillgång till sociala förmåner för ursprungsfolk (som i dagsläget innebär utbetalning på 3000 NPR = ca 250 SEK/månaden). I praktiken har emellertid inget förändrats eftersom domen hittills inte implementerades i lagen och lagändringsprocessen i Nepal är väldigt långsam.

“Att få domen var det första steget i kampen för Sonahas rättigheter, nästa steg för oss är att arbeta för att domen ska implementeras i lagen. Vi fortsätter med det aktiva arbetet och är verkligen hoppfulla att domen kommer att implementeras snart, så Sonahafolket får tillgång till resurser och får nytta av vårt arbete”, säger Bishnu Pd. Pokhrel.

Oksana Riazantseva
Utlandspraktikant med IM i Kathmandu, Nepal

Annons