jobb

Sida söker senior transaktionsansvarig garantier

Stockholm

Vill du arbeta med att öka världens resurser för fattigdomsbekämpning och en hållbar global utveckling? Sida har lång erfarenhet av arbete med mobilisering av investerings- och finansieringskapital för hållbar global utveckling och vi är idag en av de ledande aktörerna genom vårt garantierbjudande. 

Arbetsuppgifter:

- Tillsammans med ambassader och enheter på Sida, ansvara för att identifiera, initiera, struktura och förhandla garantier inom utvecklingssamarbetet

- Utveckla nya finansieringsmodeller och användingsområden för Sidas garantiinstrument

-Representera Sidas garantiverksamhet i externa sammanhang

Sista ansökningsdag

19 jun

Läs mer och ansök

Taggar

Agenda 2030 Bistand-utveckling
Annons