Schysta jobb är ingen självklarhet överallt i världen

Bilden är från textilindustrin i Sri Lanka. Foto: Nanna Rask
Världen

Runt om i världen hindras människor från att göra sina röster hörda på jobbet. Många som försöker påverka och förändra hotas, förföljs och trakasseras. För sjunde året i rad presenteras nu siffror som visar att mänskliga rättigheter på jobbet inte är en självklarhet för alla.

Hur mycket kan du påverka på jobbet? Hur skapar vi schysta jobb? Runt om i världen påverkar människor sina arbetsplatser genom att organisera sig – de går med i eller bildar fackföreningar. Facket kan förhandla villkor på din arbetsplats, ställa krav på säkerhet och trygghet – och bidra till att arbetstagares krav och behov respekteras. Facket är dessutom världens största folkrörelse, med ett globalt nätverk som förenar lokala och globala fack i arbetet för rättvisa och mot fattigdom.

Global Rights Index är en årlig rapport som mäter hur mänskliga rättigheter respekteras, med fokus just på jobben. Rapporten granskar 144 länder och tas fram av det globala facket ITUC. Den används över hela världen för att belysa orättvisor och brister.

De senaste åren har Global Rights Index visat på en allt tuffare miljö för de som engagerar sig för arbetstagares rättigheter och schysta villkor. Tyvärr visar årets rapport ingen förbättring. Situationen är allvarlig: så länge arbetstagare fråntas sina rättigheter kan vi aldrig bekämpa global fattigdom och sociala orättvisor.

Så vad säger årets Global Rights Index?

I hela 107 länder har personer som vill organisera sig för schysta jobb hindrats på olika sätt. I 60 länder har det skett godtyckliga gripanden och fängslanden av människor som engagerat sig för fackliga rättigheter. I nio länder har personer som engagerar sig för arbetstagares rättigheter mördats.

Förutom att lyfta fram specifika problem presenterar rapporten varje år en lista på de tio värsta länderna att arbeta i.

Årets tio värsta länder är Bangladesh, Brasilien, Colombia, Egypten, Honduras, Indien, Kazakstan, Filippinerna, Turkiet och Zimbabwe.

Union to Union arbetar för schysta jobb, minskad fattigdom och en hållbar och jämställd värld. Detta gör vi genom internationellt fackligt utvecklingsarbete, det vill säga att stödja uppbyggnaden av demokratiska och jämställda fackliga organisationer.

Att demokratin är hotad framgår tydligt av årets rapport. Något måste ske – vi kan inte stillasittande se på när rättigheter kränks över hela världen.

Vad kan du som enskild person göra?

Text: Martin Falkman och Susanne Hedberg, Union to Union

Taggar

Demokrati Försörjning Mänskliga rättigheter