Sandra López är fredsobservatör i Colombia

Jobba

Sandra López är fredsobservatör med Kristna Fredsrörelsen i Quibdó, Colombia. Hon skapar handlingsutrymme för människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning.

”Genom de privilegier som kommer med exempelvis ett svenskt pass så kan vi bidra till människors möjlighet att försvara allas våra rättigheter.”

- Vi är närvarande vid till exempel riskfyllda resor eller demonstrationer samtidigt som vi i så liten utsträckning som möjligt påverkar själva verksamheten som bedrivs. Det ökar tryggheten och säkerheten för personerna och organisationerna som medföljs.

Sandra López är fredsobservatör med Kristna Fredsrörelsen i Quibdó, Colombia.

Öka tryggheten för människorättsförsvarare

Sandra är placerad på kontoret i Quibdó där de bland annat medföljer Colombias största etno-territoriala organisation. COCOMACIA kämpar för territoriella rättigheter och för värdiga liv i fred, något som är komplext i ett territorium präglat av väpnad konflikt.

- Vi medföljer styrelsen och flera av organisationens kommittéer, varav en har fokus på genusbaserat våld och den särskilda utsattheten kvinnor i rurala områden utstår. Dom gör ett gediget jobb för att stärka och öka kapaciteten hos kvinnor.

Hur ser en vanlig dag ut i Colombia? 

Det är svårt att säga vad som är en vanlig dag för det sker ständigt någonting nytt! För att kunna göra medföljningar krävs en hel del förarbete. Bland annat så arbetar vi kontinuerligt med att göra kontext- och riskanalyser i de områden vi vistas i. Vi träffas regelbundet med de personer vi medföljer och har möten med representanter från offentliga institutioner samt internationella och lokala organisationer.

Innan en medföljning så kan en dag innefatta en genomgång av alla lokala nyhetssajter kring senaste händelserna från platsen vi ska till, en mängd telefonsamtal till olika aktörer, formulering av vår analys och diskussion för att bedöma hur eventuella risker kan hanteras. Dagen tar slut lagom för att se en storslagen solnedgång längs floden!

På medföljning kan en dag innebära att stiga upp kl 06 och färdas fem timmar i en båt längs floden för att komma fram till ett litet samhälle. Sen sätter vi upp våra tält och äter lunch med de vi medföljer medan förberedelserna för eftermiddagens workshop pågår.

Vad är bäst vs tuffast med jobbet?

Jag tror både att det bästa och det tuffaste för mig handlar just om kontexten vi befinner oss i. Det är utmanande att förstå ett nytt politiskt system, olika typer av organisationsformer och sätta sig in i den kontext vi befinner oss i. Det är något som tar tid, kräver tålamod, nyfikenhet och en insikt om att jag aldrig kommer att greppa allt, trots att jag lär mig saker varje dag.

Samtidigt är det också det absolut bästa! Det är ett stort privilegium att få jobba i den otroliga miljö som Chocó, och Colombia, erbjuder. Att få komma så nära människor, att få färdas i landskapen och lära sig om platsen vi befinner oss på.

"Vi måste alla utkräva ansvar från makthavare var än vi befinner oss"

Vad kommer du att ta med dig efter att uppdraget är slut?

Mycket av lärdomarna för min del kommer från den stora variationen i arbetet. Här lär vi oss hantera möten med såväl högsta befälhavare inom militären likväl som att möta väldigt utsatta personer i rurala områden där det råder humanitär kris. Kontraster som ständigt är närvarande.

Jag har fortfarande lång tid kvar av mitt uppdrag här i Colombia, men jag förundras över resiliensen och motståndet som ständigt är närvarande. Motståndet syns, mellan all dans, färg, skratt och kultur. Jag skulle kunna säga att det är hoppingivande, men snarare ser jag det som ett rop om ansvarsutkrävande. Det är något att ta med sig, för vi måste alla utkräva ansvar från makthavare var än vi befinner oss.

Så blev Sandra fredsobservatör

Vad fick dig att bli fredsobservatör?

En stor drivkraft för mig är viljan att bidra till en mer rättvis och fredlig värld. Jag har ett stort samhällsintresse, ett intresse för rättvisefrågor och med en personlig koppling till Sydamerika så kändes det som rätt plats att vara på. Genom de privilegier som kommer med exempelvis ett svenskt pass så kan vi bidra till människors möjlighet att försvara allas våra rättigheter.

"En stor drivkraft för mig är viljan att bidra till en mer rättvis och fredlig värld"

Vad har du för jobb- och studiebakgrund? 

Jag har bland annat jobbat med socialt arbete, arbete inom offentlig förvaltning och jag har en hel del erfarenhet av ideellt engagemang i civilsamhället. Jobbet som fredsobservatör fick jag drygt ett halvår efter min kandidatexamen i Statsvetenskap. Mina kollegor har studerat såväl juridik, internationella relationer, psykologi och ingenjör.

Spanska är arbetsspråket så det är bra att känna sig relativt trygg med att använda spanskan, min var inte perfekt, men gångbar, och den utvecklas dag för dag!

Så lyckas du med din ansökan

3 viktigaste skillsen för att trivas i rollen som fredsobservatör?

Flexibilitet – saker dyker upp, saker ställs in, det är viktigt att kunna ställa om
Nyfikenhet – vi träffar mycket människor, med en ödmjuk nyfikenhet kommer du långt
Intresse – det är mycket att lära och det tar aldrig slut, ett genuint intresse att förstå och lära kommer göra arbetet roligare och lättare

Några tips för att lyckas med sin ansökan?

Det finns inte en enskild profil som passar till det här jobbet utan du kan ha användning för en mängd olika erfarenheter i rollen som fredsobservatör.

Fundera på hur just dina erfarenheter kan hjälpa dig i rollen som fredsobservatör. Fundera även över din drivkraft, var kommer din vilja att bidra ifrån. Förmedla det.

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Krig & fred Mänskliga rättigheter
Annons