Världen av PMU

Safiatou medlar mellan beväpnade grupper

Hon bor i Mali, ett land där kvinnor sällan tillrättavisar män. Trots detta går hon runt bland beväpnade grupper för att skapa fred där konflikter uppstått. Safiatou Tinta är inte orädd, men säger att hon inte kan se på när konflikterna i hennes land leder till splittring och våld.

Safiatou Tinta leder ett projekt i Mali med fokus på jämställdhet och mot könsstympning. Hon bor i Mopti-regionen där en konflikt mellan två folkgrupper har lett till att man attackerar varandra. Massakrer har också ägt rum, med över hundra döda.

– Vi har skapat kvinnogrupper i de byar där vi jobbar. I vissa av dem finns kvinnor från två etniska grupper som ligger i konflikt med varandra, men de kan mötas och prata fredligt inom gruppen. Detta har lett till goda relationer mellan de kvinnor vars män strider mot varandra, berättar Safiatou.

När hon fick höra av några bybor att folk kom dit med vapen och attackerade dem kände hon att någon behövde ge sig av till de här personerna och be dem sluta. Hon bestämde sig för att försöka medla.

– Jag kontaktade flera olika ledare i byarna där det varit mycket konflikter och oroligheter. Det handlade om två folkgrupper och jag pratar bådas språk.
Safiatou pratade med ledarna om konventionen om mänskliga rättigheter och om allas rätt att leva.

– Jag frågade dem vad de tror orsaken är till att människor gör varandra illa och dödar varandra. Några svarade att det är på grund av hat, att det finns egoism och att vi inte tycker om varandra. Andra sa att när man är fattig blir man bitter och arg på livet. De som lyssnade höll med om att vi behöver leva tillsammans, de höll med om att livet blir lättare om man lever i harmoni, berättar hon.

"Jag kan inte stå och se på när mitt samhälle förstör sig självt" 

Tillsammans med några bybor bestämde Safiatou sedan träff med en beväpnad grupp, en slags milis som bildats bland ett av folkslagen. Hon ställde villkoret att de inte skulle komma till mötet beväpnade.

– De respekterade detta. Vi pratade med dem om att lägga ner vapnen och analyserade tillsammans hur livet ser ut när det råder en konflikt och hur livet är när det är fred. Jag frågade dem hur vi kan ta oss ur den här situationen. De ansåg att man behövde sitta ner och prata med varandra.

På grund av patriarkala värderingar så är det ovanligt i Mali att en kvinna reser omkring och pratar med män med vapen. Safiatou gjorde det trots att hon var rädd.

– Jag gjorde det därför att fred är nödvändigt för utveckling. Dessutom är vi alla berörda, jag kan inte stå och se på när mitt samhälle förstör sig självt.

Forskning visar att samhällen blir fredligare när kvinnor inkluderas och aktivt deltar vid fredsskapande och förhandlingar. PMU jobbar med kvinnor i många länder. Både som målgrupp, men också med kvinnliga ledare. Safiatou Tinta är en av de modiga kvinnliga ledare som PMU är stolta över att ha i vårt nätverk. Hon använder sin position i samhället för att skapa förändring och bidra till fredsbyggande.

I det senaste numret av PMU-tidningen kan du läsa om Safiatou och andra kvinnliga ledare som PMU samarbetar med runtom i världen.

Taggar

Jämställdhet Krig & fred
Annons