Så är du en hbtqi-allierad – och därför är det viktigt

Foto: Mercedes Mehling (@mrs80z), Unsplash.
Volontär & Aktivism

Trots att toleransen har ökat de senaste åren får hbtqi-personer fortfarande handskas med hat, misstänksamhet och okunskap. I debatten hörs röster som ifrågasätter hbtqi-rättigheter. Men du kan göra skillnad!

Den psykiska ohälsan är hög bland hbtqi-personer och unga transpersoner är överrepresenterade i statistik om självskadebeteende och självmord i Sverige. I Florida, USA tycker inte politiker att man ska få prata med barn om könsidentitet och sexuell läggning. JK Rowlings transexkluderande uttalanden har tidigare skapat debatt på Twitter.

RFSL Utbildning, en del av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, jobbar med inkludering och antidiskriminering på bland annat skolor och arbetsplatser. Filippa Barfvestam är kommunikatör hos dem, och Globalportalen har träffat henne för att fråga hur man bäst engagerar sig för hbtqi-personers rättigheter.

Hur utbredd är homo-, bi- och transfobin i Sverige egentligen?

Bland de hbtqi-personer som RFSL träffar är subtila former av kränkningar vanliga, berättar Filippa. Det kan handla om känslan av att inte få höra till och om att folk inte förstår. Många känner att man ständigt förväntas utbilda andra och att det är svårt att vara sig själv. Särskilt transpersoner får ofta sin identitet ifrågasatt.

"Homo-, bi- och transfobi finns på många olika plan i samhället. Allt från att ens rättigheter ifrågasätts, till att man inte känner sig inkluderad på sin arbetsplats för att det skämtas lite för mycket eller chefen inte förstår varför någon har pronomenet hen."

Homo-, bi- och transfobi finns på många olika plan i samhället.

Filippa förklarar att homo-, bi- och transfobin även kan anta mer påtagliga former. Statistiken visar att hbtqi-personer upplever diskriminering i mycket högre grad än hetero- och cispersoner. En omfattande undersökning från Folkhälsomyndigheten visar exempelvis att hälften av alla transpersoner har utsatts för kränkningar under de senaste tre månaderna. 

Vad behöver vi bli bättre på?

Enligt Filippa är behovet av kunskap jättestort, både i skolan, på arbetsplatser och i vården. Särskilt transrättigheter har upplevt en backlash på sistone. Inom vissa feministiska rörelser höjs röster som ifrågasätter transpersoners identiteter. Filippa upplever att det finns ett klimat där det är helt okej för vem som helst att uttala sig om och ifrågasätta transpersoner och deras rättigheter.

"Idag skulle det vara ganska otänkbart att bjuda in någon till en TV-soffa för att diskutera om samkönade par verkligen ska ha möjlighet att skaffa barn eller gifta sig, men det är så man gör med transfrågor."

Det finns ett klimat där det är helt okej för vem som helst att uttala sig om och ifrågasätta transpersoner och deras rättigheter.

Den stora frågan inom transrörelsen just nu är rätten till könsbekräftande vård, det vill säga vård för att kroppen ska stämma bättre överens med könsidentiteten och den man är som person, berättar Filippa. Enligt RFSL är denna typ av vård livsviktig för många transpersoner, och att tillgången nu debatteras gör att många är rädda och ledsna.

Några tips för dig som vill bli en bättre hbtqi-allierad!

Oavsett om du själv identifierar dig som hbtqi-person eller inte finns det saker du kan göra för att skapa ett mer tolerant samhälle. Här är Filippas bästa tips för dig som vill vara en stark allierad:

  • Våga ta fajten!

Låt hbtqi-personerna runt omkring dig slippa rätta samma fel och bemöta samma fördomar gång på gång – säg ifrån du! Ibland handlar det bara om okunskap. Om du berättar för någon varför en kommentar är nedsättande kanske en hbtqi-person slipper höra den nästa gång.

  • Var påläst!

Se till att läsa på om till exempel transpersoners livssituation eller vad asexualitet innebär. Då blir det enklare för hbtqi-personer att vara med dig, och du blir bättre på att ta fajten när någon annan inte förstår. Men kom ihåg att alla hbtqi-personer inte är privatlärare i queerteori! Besök sidor som transformering.se och läs på själv.

  • Lyssna när hbtqi-personer vill berätta!

Det anordnas många föreläsningar, seminarier och samtal där hbtqi-personer faktiskt väljer att berätta om sina upplevelser och diskutera viktiga frågor. Passa på att lyssna och lära! Håll utkik på RFSL:s och RFSU:s facebooksidor och i vår eventkalender.

  • Gör det inte för att verka woke!

Att till exempel gå i prideparaden kan vara ett bra sätt att visa sitt stöd. Men kom ihåg att pride i grund och botten är en kamprörelse. Fundera på varför du deltar och läs på om hbtqi-personers situation i världen först.

  • Respektera pronomen – och rätta andra!

Ett väldigt vanligt problem är att andra inte respekterar ett självvalt namn eller pronomen. Men att inte använda rätt pronomen är ju samma sak som att förneka någons könsidentitet. Det är därför viktigt att du som allierad alltid använder rätt namn och pronomen, även när personen inte är närvarande, och hjälper till att rätta andra som gör fel.

  • Inkludera hbtqi-perspektivet!

Ska du skriva en uppsats eller kanske anordna ett event? Ta på dig hbtqi-glasögonen och fundera på hur du skulle se på frågan om du vore homosexuell, eller vilka möjligheter en icke-binär person har att delta i aktiviteterna på samma villkor som alla andra. Kanske måste du planera om något eller lägga till ett stycke i din uppsats.

  • Krossa cistemet!

Du kan vara både feminist och transaktivist! Feminister vill krossa patriarkatet, en maktstruktur som drabbar transpersoner lika mycket som ciskvinnor. Leta efter likheter istället för olikheter!

Taggar

Jämställdhet
Annons