nyhet av RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

RFSU är Sveriges första organisation som bli partner till UNESCO

RFSU blir officiell partner till FN-organet Unesco. Det är första gången en svensk organisation får den ställningen. Det innebär att RFSU kommer att fungera rådgivande till Unesco framför allt i verksamhet kopplad till sexualundervisning och sexualupplysning.

RFSU har tidigare ingått i arbetsgruppen för Unescos internationella lärarhandledning för sexualundervisning. Nu har Unesco beslutat att upphöja RFSU till officiell partner. Det är första gången en helsvensk organisation blir partner till Unesco.

- Det känns naturligtvis väldigt bra att Unesco värdesätter våra kunskaper så högt, säger Maria Andersson, generalsekreterare RFSU. Det ger oss större möjlighet att påverka frågor kring hälsa och utbildning, framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Unesco är det FN-organ som framför allt arbetar med att utveckla en fullödig och evidensbaserad sexualundervisning, s k comprehensive sexuality education. För RFSU är det självklart att unga har rätt till information om sin kropp och sexualitet så att de kan fatta beslut om sina liv. Att kunna ha ett närmre samarbete med Unesco i dessa frågor kan bara utveckla arbetet.

- Samarbetet med Unesco kommer att utveckla vårt arbete, berättar Maria Andersson. Frågan om ungas rätt till sexualundervisning har varit en del av RFSU:s agenda enda sedan 1933 då vi bildades. Det finns ett motstånd mot sexualundervisning i flera länder och det leder till att förhandlingar i FN försvåras. Vi behöver samarbeta globalt för att slå hål på myter om sexualundervisning.

Sedan 1945 har Unesco sökt samarbete med ickestatliga organisationer inom alla Unescos intresseområden. I det nätverket som RFSU nu ingår finns bl a Amnesty International och internationella PEN.