av Läkare Utan Gränser

På flykt: Rohingyer övergivna till havs

Världen

Omkring 500 personer från flyktingläger i Bangladesh, packade som mänskligt gods i en fiskebåt, utsattes för svält och misshandel av människosmugglare under en två månader lång resa mot Malaysia. Samtliga passagerare var rohingyer från Myanmar, de flesta var mellan 12 och 20 år gamla, men också en del små barn. Efter att ha nekats tillstånd att lägga till i Malaysia räddades de omkring 400 överlevande den 15 april av den bangladeshiska kustbevakningen.

Amina*, en 14-årig rohingyisk flicka från en by i västra Myanmar, beskriver hur det var att trängas på däck i två månader med hundratals andra i gassande sol.

– Vi var tvungna att sitta så här, säger hon och slår armarna om knäna och trycker dem mot bröstet.

– Människors ben svullnade upp och de förlorade känseln. Några dog och kastades i vattnet. Vi drev runt till havs och varje dag var det någon som dog. Det känns som att vi har blivit räddade från helvetet.

Flyktingarna berättar hur de blev slagna vid minsta provokation och hur de fick minimalt med mat och vatten.

– Det var extremt varmt och det fanns ingen mat, inget vatten, säger Amina. Vi fick en handfull linser och några klunkar vatten om dagen.

Alla passagerarna trodde att de var på väg mot en ljusare framtid och bättre utsikter för sig själva och sina familjer, till exempel arbete och äktenskap.

Andra överlevare säger att de ofta inte fick någon mat eller vatten alls på flera dagar. I ren desperation drack många havsvatten.

Människor dog varje dag, berättar överlevande som uppskattar att ungefär 100 personer dog ombord eller slängdes överbord av smugglarna. Ingen vet exakt hur många som förlorade livet.

Alla passagerarna trodde att de var på väg mot en ljusare framtid och bättre utsikter för sig själva och sina familjer, till exempel arbete och äktenskap.

Hundratusentals rohingyer, förföljda och förvägrade medborgarskap av myndigheterna i Myanmar och utan möjligheter att återvända till sina hem, lider i överbefolkade flyktingläger i Bangladesh, desperata efter en utväg. Överlevare beskriver hur deras familjer lagt ihop alla sina besparingar för att betala enorma summor till människosmugglarna.

De var bara skinn och ben – många av dem var knappt vid liv

Överlevare berättar hur smugglarna, efter att de nått malaysiskt vatten, tvingade dem att ringa sina familjer i Bangladesh, säga till dem att de var framme i säkerhet och be dem överföra pengar för resan. Men båten förvägrades tillstånd att lägga till i Malaysia, eller någon annanstans, och vände därför tillbaka mot Bangladesh. Några dagar innan de nådde Bangladesh övergav de flesta av smugglarna båten och dess svältande passagerare.

Efter att ha mottagit rapporter om att fartyget var på drift utanför Bangladeshs sydkust räddade den bangladeshiska kustbevakningen de omkring 400 överlevande som fanns kvar. De vårdas och kommer att hållas i karantän i 14 dagar innan de återvänder till sina familjer.

Många hade ärr på kroppen, och det var många som rapporterade att de blivit slagna av båtens besättning.

Läkare Utan Gränser skickade team med medicinsk personal och specialister inom psykisk hälsa till Bangladesh för att stödja räddningsarbetet och bistå med akut vård.

– Många av överlevarna kunde inte stå eller gå själva, säger Hanadi Katerji, sjuksköterska för Läkare Utan Gränser och samordnare för det medicinska teamet.

– De var bara skinn och ben – många av dem var knappt vid liv.

Läkare Utan Gränsers personal stabiliserade de som hade akuta behov och överförde fem personer med allvarliga tillstånd till våra sjukhus där vi kan behandla undernäring. De fick även psykologiskt stöd av våra team.

– Några hade en blick jag aldrig kommer att glömma, de såg så rädda ut, säger Hanadi. Några av männen hade ganska allvarliga sår som inte ville läka, antagligen på grund av undernäringen. Många hade ärr på kroppen, och det var många som rapporterade att de blivit slagna av båtens besättning.

Läkare Utan Gränser har fått rapporter om ytterligare tre båtar till havs, med fler än 1 000 människor ombord

– Framför allt var de stressade och verkligen traumatiserade, skräckslagna, osäkra. De sörjde förlorade familjemedlemmar, och det fanns barn som mist sina föräldrar, säger Hanadi.

Den rohingyiska minoriteten, som förvägras medborgarskap av Myanmar, har utsatts för förföljelse och kränkningar i årtionden. År 2017 tvingades mer än 700 000 människor på flykt till grannlandet Bangladesh efter en riktad våldskampanj av den myanmariska militären.  Snart tre år senare finns fortfarande inga lösningar i sikte.

– Besättningen sa till oss: Du är flykting överallt, säger Amina. De sa: I Myanmar är du flykting, i Bangladesh är du flykting, här på båten och även i Malaysia betraktas du som flykting. Du kommer att dö vart du än åker.

Läkare Utan Gränser har fått rapporter om ytterligare tre båtar till havs, med fler än 1 000 människor ombord.

*Namnet är fingerat

Taggar

Flykt & migration
Annons